Teenager pige og dreng siddende på højt legeredskab

Hvis I er enige om barnets bopæl

Når I går fra hinanden, skal I blive enige om, hvem af jer barnet skal bo hos. Det er vigtigt, at I som forældre finder en fornuftig og god løsning for jeres børn.

Enighed om bopæl

Er I enige om barnets bopæl, skal I melde det via borger.dk
Hvis I har fælles forældremyndighed, og er enige om barnets bopæl, kan I aftale, hvem af jer barnet skal have bopæl hos.
Familieretshuset skal ikke kontaktes.

Hvor I landet skal barnet bo?

Hvis I har fælles forældremyndighed over barnet, er det den forælder, som barnet bor hos, der kan bestemme, hvor i landet barnet skal bo. Hvis barnet skal flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, skal I dog være enige om det.

Hvis du har forældremyndigheden alene over barnet, bestemmer du, hvor barnets bopæl skal være. Uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Hvis du ønsker at flytte

Hvis du ønsker at ændre din eller barnets bopæl, skal du meddele det til den anden forælder senest seks uger før flytningen. Det gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, hvis du har forældremyndigheden alene, eller hvis du ikke har del i forældremyndigheden.

Du skal ikke informere Familieretshuset om flytningen.

Orientering om barnet

Som regel fungerer det sådan, at den forælder, der har barnet boende, fortæller den anden forælder nyt fra barnets dagligdag.

Hvis den anden forælder har forældremyndigheden over jeres barn, har du stadig ret til at få oplysninger om jeres barns forhold fra skolen, børneinstitutioner og social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privatpraktiserende læger og tandlæger.

Du skal selv henvende dig til institutionen for at få oplysningerne. Du kan ikke kræve at få oplysningerne skriftligt, medmindre det drejer sig om dokumenter, der i forvejen findes på papir om jeres børns forhold i skole og institution.

Hvis institutionen ikke vil udlevere oplysningerne, kan du klage til Familieretshuset. Du kan dog ikke klage til Familieretshuset over de afgørelser, som sundhedsvæsenet har truffet.