Ansøg

En midlertidig afgørelse fra Familieretshuset vil typisk ske i alvorlige situationer, hvor barnet eksempelvis ikke får den nødvendige omsorg og tryghed hos bopælsforælderen.

Det kan også ske, hvis barnet er i risiko for at lide overlast, eller hvis en flytning betyder, at barnet skal forlade sit vante miljø. Sidst kan det ske, hvis kontakten til den anden forælder afbrydes eller begrænses.

Hvad er bedst for barnet?

Selv om I som forældre ikke længere skal bo sammen, er det vigtigt at huske på, at I stadig er de vigtigste personer i barnets liv. Derfor er det vigtigt, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, der er bedst for barnet.

Hvis I er flyttet fra hinanden, kan det nogle gange være svært at samarbejde. Derfor tilbyder Familieretshuset jer hjælp gennem blandt andet børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling