Ansøg om midlertidig bopæl

En midlertidig afgørelse om bopæl kan have betydning for barnets mulighed for at forblive – eller ikke forblive – i vante rammer eller være under trygge forhold. Eller have betydning for barnets mulighed for at komme i skole.

Der kan være mange situationer, og vi ser altid helt konkret på det, når vi vurderer, om en afgørelse om bopælen kan afvente familierettens afgørelse.

Hvad er bedst for barnet?

Selv om I som forældre ikke længere skal bo sammen, er det vigtigt at huske på, at I stadig er de vigtigste personer i barnets liv. Derfor er det vigtigt, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, der er bedst for barnet.

Hvis I er flyttet fra hinanden, kan det nogle gange være svært at samarbejde. Derfor tilbyder Familieretshuset jer hjælp gennem blandt andet børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling