Hvis du ønsker at flytte

Har barnet bopæl hos dig, kan du ikke bare flytte uden at varsle den anden forælder. Det skal du gøre senest seks uger før flytningen.

Varsling om flytning gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, hvis du har forældremyndigheden alene, eller hvis du ikke har del i forældremyndigheden. Du skal ikke informere Familieretshuset om flytningen.

Hvad er bedst for barnet?

Selv om I som forældre ikke længere skal bo sammen, er det vigtigt at huske på, at I stadig er de vigtigste personer i barnets liv. Derfor er det vigtigt, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, der er bedst for barnet.

Hvis I er flyttet fra hinanden, kan det nogle gange være svært at samarbejde. Derfor tilbyder Familieretshuset jer hjælp gennem blandt andet børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling