Hvis du ønsker at flytte barnets bopæl

Hvis du ikke kan blive enig med den anden forælder om at ændre barnets bopæl, skal du kontakte Familieretshuset. Vi vurderer jeres sag og vil forsøge at finde frem til en løsning, alle parter kan leve med. Vi vil dog altid fokusere på, hvad der er bedst for barnet. Første skridt er at skrive en henvendelse til Familieretshuset.

Forløbet

I langt de fleste tilfælde vil I blive indkaldt til et møde, hvor vi vil forsøge at finde frem til en fornuftig løsning for alle. Det er altid bedst for jeres barn, hvis I finder en løsning, I kan samarbejde om. Derfor vil vi i første omgang forsøge at hjælpe jer til at blive enige om en løsning. Vi tilbyder flere former for hjælp.

Hvis I ikke kan blive enige

Hvis det ikke ved fælles hjælp lykkes at blive enige om, hos hvem af jer barnet skal have bopæl, kan Familieretshuset sende sagen videre til familieretten. Familieretshuset kan nemlig ikke træffe endelig afgørelse om forældremyndighed og bopæl - det kan kun retten.

Hvis sagen skal behandles i retten, kan I søge om fri proces til retssagen. Læs mere om fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside

Vær opmærksom på, at Familieretshuset ikke i alle tilfælde kan behandle en henvendelse om at ændre bopælen. Vi gør det kun, hvis der er nogle væsentlige ting omkring barnet, der har ændret sig – eller hvis vi vurderer, at det er til barnets bedste. Ellers skal vi ifølge lovgivningen afvise at behandle henvendelsen. En af Familieretshusets primære opgaver er at beskytte barnet mod forældrenes vedvarende konflikter.

Hvad er bedst for barnet?

Selv om I som forældre ikke længere skal bo sammen, er det vigtigt at huske på, at I stadig er de vigtigste personer i barnets liv. Derfor er det vigtigt, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, der er bedst for barnet.

Hvis I er flyttet fra hinanden, kan det nogle gange være svært at samarbejde. Derfor tilbyder Familieretshuset jer hjælp gennem blandt andet børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling