Ældre borger under værgemål og datter

Værgemål

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte, eller beslutninger om deres økonomi. De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. Familieretshuset kan iværksætte værgemål for personer, der har behov for det.

Hvad er værgemål?

Et værgemål betyder, at en person får tildelt en værge, som kan handle på vedkommendes vegne.

Hvis du vil søge om et værgemål

Du kan søge om et værgemål til en person, når der helt konkret er brug for det. Der er normalt kun brug for et værgemål, når man ikke på anden måde kan få den nødvendige hjælp.

Hvis du vil ændre eller ophæve et værgemål

Her kan du søge om ændring eller ophævelse af et allerede eksisterende værgemål.

Mindreårige

Mindreårige er personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab. Mindreårige er under værgemål og dermed umyndige.

Værgens ansvar og opgaver

Når man er udpeget som værge, får man tildelt et stort ansvar og en række opgaver. Få et overblik over, hvad man som værge skal.

Tilsyn med værge

Når en person har fået beskikket en værge, har Familieretshuset som udgangspunkt pligt til at føre tilsyn med værgen. Det betyder også, at du kan rette henvendelse til Familieretshuset, hvis du vil klage over en værge.

MitID og hjælp til pårørende

Har du brug for at hjælpe en pårørende med at oprette et MitID eller hjælpe dem med for eksempel netbank og digital post?

Fratagelse af den retlige handleevne

En person kan helt eller delvist få frataget retten til at handle økonomisk på egne vegne. Det kaldes fratagelse af den retlige handleevne.

Sagsbehandlingstider for værgemål

Sagsbehandlingstiden for etablering og ændring af værgemål vil varierer fra sag til sag. Du kan se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid her.

Hvis du vil klage eller vide mere

Se hvordan du klager over en afgørelse, og find lovgivning, bekendtgørelser og værgevejledning fra Civilstyrelsen.