Hvornår er der behov for at ændre eller ophæve et værgemål?

Det kan være, at der er opstået nogle nye problematikker, som værgen ikke kan klare med det eksisterende værgemål. Det kan også være, at det eksisterende værgemål nu er for omfattende, og der er behov for et mindre indgribende værgemål. Eller ændringerne kan have en sådan karakter, at der ikke længere er behov for værgemålet.

Det er altid en konkret vurdering, i hvilket omfang der er behov for et værgemål. Et værgemål kan altid ændres, hvis der er brug for det.

Hvem kan søge?

 • Du kan søge om ændring af værgemål for dig selv
 • En ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste kan søge
 • Værgen kan søge
 • En fremtidsfuldmægtig eller den, der har indseende/tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, kan søge
 • Kommunalbestyrelsen kan søge
 • Regionsrådet kan søge
 • Politidirektøren kan søge

Fratagelse af den retlige handleevne

Når du ansøger om ændring af værgemål, kan du vælge, om personen nu også skal fratages den retlige handleevne. Fratagelse af den retlige handleevne er meget indgribende, og vi beder dig læse om fratagelse af den retlige handleevne, før du eventuelt ansøger om det.

Inden du søger

Der er en række oplysninger, du skal have klar, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet:

 • CPR. nr. på den person, der er under værgemål
 • Informationer om hans/hendes læge, seneste sygehusindlæggelser og eventuelle institutionsophold
 • Værgebeskikkelsen, som er værgens dokumentation for, at vedkommende er værge
 • Hvis den, der søges om ændring af værgemål for, er gift, skal du undersøge, om der er særeje. Hvis svaret er ja, må du gerne have dokumentation for ægtepagt klar. Det letter sagsbehandlingen.

Sådan søger du

Klik på 'Ansøg nu'-knappen, og udfyld det digitale ansøgningsskema.

Vær opmærksom på at vælge den rigtige knap, afhængig af om du er borger eller myndighed.

Hvad er sagsbehandlingstiden?