Sags­be­hand­ling­sti­der for vær­ge­mål og frem­tids­fuld­mag­ter

Her kan du finde status på Familieretshusets sagsbehandling af værgemålssager og fremtidsfuldmagtssager.

På Værgemål (familieretshuset.dk) kan du finde svar på langt de fleste spørgsmål om værgemål og fremtidsfuldmagt.

Her på siden kan du finde information om status på generelle sagsbehandlingstider på værgemålsområdet. Vi kan fortælle, hvornår de sager, vi arbejder på i øjeblikket, er modtaget. På den måde kan du få en indikation af, hvornår vi har mulighed for at behandle din ansøgning. Vi kan ikke sige noget om, hvor lang tid det tager at behandle din konkrete sag.

Vi modtager for øjeblikket mange sager til behandling. Når vi modtager en sag, vurderer vi, om den haster, og om en afgørelse er hurtigt påkrævet.

Generelt gælder det, at vi først kan behandle en sag, når den er fuldt oplyst. Hvis vi mangler oplysninger, kan det være, at vi har brug for at bede om yderligere oplysninger, inden vi kan træffe afgørelse. Hvis der sker ændringer i din situation, kan det også være vigtigt for vores sagsbehandling, og det er derfor vigtigt, at du eftersender relevant information og eventuel dokumentation til din ansøgning hurtigst muligt.

Vær­ge­mål

Bånd­lagt arv

Frem­tids­fuld­mag­ter

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for værgemålssager er 15 uger.

Opdateret 27. marts 2024.