Hvad er vær­ge­mål?

Når Familieretshuset etablerer værgemål for en person, betyder det, at personen får en værge, der kan træffe beslutninger på vedkommendes vegne. Men det gælder kun for de områder, der er omfattet af værgemålet.

Et værgemål skal altid laves, så det er mindst muligt indgribende. Værgemålet kan omfatte personlige forhold, økonomiske forhold eller begge dele, og man kan helt eller delvist blive frataget den retlige handleevne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et værgemål mere eller mindre kan skræddersyes til at passe til den enkelte person i den situation, personen befinder sig i.

Ved langt de fleste værgemål er personen stadig myndig og kan derfor fortsat selv træffe beslutninger på egne vegne. Personen har normalt også stadig stemmeret.

00:00

00:00

Hvem kan få en værge?

For at få en værge skal man have et aktuelt behov, dvs. der skal være nødvendige opgaver og beslutninger, der ikke kan træffes, med mindre der udpeges en værge.

Hvem kan blive værge?

For at være værge, skal man være over 18 år. Oftest er det et familiemedlem, der påtager sig opgaven som værge, men det er også en mulighed at få en professionel værge.

Hvem kan søge om etab­le­ring af vær­ge­mål?

Man kan søge om værgemål for sig selv. Men familie, nærtstående og myndigheder kan også søge om etablering af værgemål på vegne af en person.

Hvis du vil søge vær­ge­mål?

Du kan søge om et værgemål til en person, når der helt konkret er brug for det. Der er normalt kun brug for et værgemål, når man ikke på anden måde kan få den nødvendige hjælp.

Vær­ge­må­lets om­fang - be­hov for vær­ge­mål

Et værgemål må ikke omfatte mere end højst nødvendigt. Værgemålet kan ændres, hvis behovet ændrer sig.

Æg­te­par og vær­ge­mål

Familieretshuset fører normalt tilsyn med værgemålet og værgen. Har personen under værgemål imidlertid en ægtefælle, så vil det normalt være ægtefællen, der skal føre tilsyn med værgemålet og værgen.

Mi­tID og hjælp til på­rø­rende

Har du brug for at hjælpe en pårørende med at oprette et MitID eller hjælpe dem med for eksempel netbank og digital post?

Vi­deo­er om vær­ge­mål

Vil du vide mere om værgemål? På denne side kan du finde videoer med forklaringer om værgemål.