Års­rap­por­ter

Familieretshuset udarbejder hvert år en årsrapport. Årsrapporten er en beretning om Familieretshusets udvikling i løbet af året og består af et årsregnskab, en ledelsesberetning og eventuelle supplerende oplysninger.

Årsrapport om det familieretlige system og samarbejdet mellem familieretterne og Familieretshuset.

Et nyt familieretligt system.
Den 1. april 2019 trådte et nyt familieretligt system i kraft. Intentionen med det nye familieretlige system er at skabe et nyt, enstrenget og sammenhængende familieretligt system, hvor hensynet til barnet er i centrum. Med systemet blev Statsforvaltningen nedlagt og Familieretshuset etableret. Derudover blev der under hver byret oprettet en familieret.
Se mere i årsrapporten for 2019-2020 2021 og 2022.