Årsrapporter

Familieretshuset udarbejder hvert år en årsrapport. Årsrapporten er en beretning om Familieretshusets udvikling i løbet af året og består af et årsregnskab, en ledelsesberetning og eventuelle supplerende oplysninger.