Bar­nets før­ste navn

Alle børn skal have et fornavn og et efternavn senest seks måneder efter, at de er født. Det er dig, eller jer, der har forældremyndigheden, som bestemmer, hvad barnet skal hedde.

Hvad skal bar­net hed­de?

Alle børn skal have et fornavn og et efternavn senest 6 måneder efter, at de er født.

Skal bar­net dø­bes el­ler navn­gi­ves?

Når dit barn skal have navn første gang, kan du vælge at få det døbt eller navngivet.

Nav­ne­li­ster

Her kan du se de forskellige navnelister, som Familieretshuset administrerer. Navnelisterne bliver løbende opdateret.

Søg om navn til dit barn

Det er dig, eller jer, der har forældremyndigheden over barnet, der bestemmer, hvad det skal hedde. Et barn skal have mindst et fornavn og et efternavn inden 6 måneder efter, at det er født.

For­navn, mel­lem­navn, ef­ter­navn

Der er regler for, hvilke fornavne, mellemnavne og efternavne man kan tage. Her får du en oversigt over dine muligheder.

Hvem be­hand­ler din an­søg­ning – og kan du kla­ge?

En ansøgning om navngivning eller navneændring starter altid hos personregisterføreren (præsten eller kordegnen). Du har mulighed for at klage.