Hvad skal bar­net hed­de?

Alle børn skal have et fornavn og et efternavn senest seks måneder efter, at de er født. Et navn skal bestå af et fornavn og efternavn og kan indeholde et eller flere mellemnavne.

Fornavn

Et barn skal have mindst ét fornavn, men kan godt have flere fornavne. En dreng kan ikke få et pigenavn, og en pige kan ikke få et drengenavn. Du kan vælge fornavne fra listen over godkendte fornavne. Hvis det navn, du gerne vil have ikke står på listen, kan du søge om at få navnet godkendt.

Mellemnavn

Som ordet antyder, er et mellemnavn et navn, der står mellem fornavn(e) og inden efternavnet. Et mellemnavn har typisk karakter af et efternavn, og dit barn kan godt have flere mellemnavne. Det er frivilligt, om dit barn skal have et mellemnavn eller ej.

Efternavn

Dit barn skal have et efternavn. Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken og henviser normalt til din slægt. Dit barn kan kun have ét efternavn – dog kan to efternavne forbindes med en bindestreg.

Frie efternavne

Der er efternavne, der er beskyttede og efternavne, der er frie. Frie efternavne kan tages af enhver som efternavn eller mellemnavn.

Beskyttede efternavne

Hvis der er 2.000 personer eller færre med samme efternavn, er det beskyttet. Du kan normalt ikke tage et beskyttet efternavn – dog kan der i nogle tilfælde være undtagelser.

Nydannede efternavne

Du kan søge om at få godkendt et helt nyt efternavn, der ikke allerede findes.

Hvis dit barn ikke har fået navn inden for seks måneder

Har I sammen forældremyndigheden over barnet, er det jer, der bestemmer, hvad barnet skal hedde.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om barnets første navn, skal du kontakte:

  • kirkekontoret i det sogn, hvor du bor
  • det trossamfund, som du hører til
  • personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret (når barnet er født i Sønderjylland).

Hvad er sagsbehandlingstiden?

Se den aktuelle sagsbehandlingstid for navngivning.