Sags­be­hand­ling­sti­der for navn­giv­ning og nav­ne­æn­dring

Sagsbehandlingstiderne afhænger af, om det er nødvendigt at inddrage andre parter eller andre myndigheder.

• Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om barnets første navn er for tiden 3 uger
• Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om navneændring er for tiden 13 uger
• Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om navneændring, når du skal giftes er for tiden 1 uger