Mor med baby i favn

Navne

Vi skal alle have et fornavn og et efternavn. Derudover kan vi have et eller flere mellemnavne. Et nyfødt barn skal have sit navn senest 6 måneder efter fødslen. Vil du senere i livet gerne ændre navn, er der mulighed for det. Der er dog regler for, hvilke navne du kan vælge.

Bar­nets før­ste navn

Alle børn skal have mindst et fornavn og et efternavn senest 6 måneder efter, at de er født.

Nav­ne­æn­dring barn

Vil du ændre dit barns navn, kan du søge om det her. Du skal have fast bopæl i Danmark for at søge om at få ændret dit barns navn i Danmark.

Nav­ne­æn­dring vok­sen

Der kan være flere årsager til, at du ønsker at ændre dit navn. Måske skal du giftes. Måske har du andre årsager til, at du gerne vil ændre dit navn. Det koster et gebyr at ændre navn.

Fir­ma­navne, kunst­ner­navne, for­e­nings­navne og va­re­mær­ker

Du kan få beskyttet dit firma-, kunstner- eller foreningsnavn eller varemærke ved at anmelde det til Familieretshuset.

Nav­ne­li­ster

Her kan du se de forskellige navnelister, som Familieretshuset administrerer. Navnelisterne bliver løbende opdateret.