Skal barnet døbes eller navngives?

Når dit barn skal have navn første gang, kan du vælge at få det døbt eller navngivet. Hvordan det foregår, afhænger blandt andet af, om du bor i Sønderjylland eller i den øvrige del af landet. Det afhænger også af, om du er medlem af Folkekirken eller et andet trossamfund.

Dåb

Et barn kan blive døbt i folkekirken og i visse anerkendte trossamfund. Efter dåben bliver der udstedt en fødsels- og dåbsattest.

Du kan ansøge mundtligt om navngivning ved dåb – enten under den samtale, som præsten holder med dig som forælder, eller ved at kontakte personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i sognet.

Du kan godt navngive dit barn først, og få barnet døbt på et senere tidspunkt. Eksempelvis hvis dåben skal finde sted efter at barnet er fyldt seks måneder.

Hvis dit barn er født i Sønderjylland, skal det navngives, inden det bliver døbt. Det sker hos personregisterføreren i den kommune, hvor moren bor.

Navngivning

Hvis du ønsker at navngive dit barn, skal du sende en ansøgning til personregisterføreren (præsten eller kordegnen) i dit bopælssogn, eller til personregisterføreren i kommunen, hvis barnet er født i Sønderjylland.

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge underskrive ansøgningen.

Ansøgningen bliver modtaget i det sogn, hvor moren bor. I Sønderjylland bliver ansøgningen modtaget af personregisterføreren i den kommune, hvor moren bor. Hvis der er særlige forhold, der gør, at du ikke kan anvende digital selvbetjening, bestemmer personregisterføreren, hvordan du skal indgive din ansøgning.

Hvis du tilhører et af de anerkendte trossamfund, kan du sende en ansøgning til personregisterføreren i trossamfundet.

Personregisterføreren (sognet eller i Sønderjylland kommunen) besvarer spørgsmål om ansøgningen.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har konkrete spørgsmål om dåb eller navngivning, skal du kontakte:

  • kirkekontoret i det sogn, hvor du bor
  • det trossamfund, som du hører til
  • personregisterføreren i den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret (når barnet er født i Sønderjylland).

Du kan søge om navngivning uden dåb her

Ansøg nu

Du kan printe en ansøgningsblanket her

Blanket