Søg om navn til dit barn

Det er dig, eller jer, der har forældremyndigheden over barnet, der bestemmer, hvad det skal hedde. Et barn skal have et fornavn og et efternavn inden seks måneder efter, at det er født.

Et barn kan få et navn ved dåb eller ved navngivning.

Hvordan søger du om dåb?

Du kan søge om navngivning ved dåb mundtligt enten under den samtale, som præsten holder med dig, eller ved at du kontakter personregisterføreren i sognet.

Hvis dit barn er født i Sønderjylland, skal det navngives, inden det bliver døbt. Det sker hos personregisterføreren i den kommune, hvor barnet bor.

Hvordan søger du om navngivning?

Du skal søge om navngivning på borger.dk Hvis der er særlige forhold, der gør, at du ikke kan anvende digital selvbetjening, bestemmer personregisterføreren, hvordan du skal indgive din ansøgning.

Din ansøgning bliver modtaget i det sogn, hvor barnet har bopæl. Er barnet født i Sønderjylland, bliver ansøgningen modtaget af personregisterføreren i den kommune, hvor barnet har bopæl. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge underskrive ansøgningen.

Tilhører du et af de anerkendte trossamfund, kan du sende en ansøgning til personregisterføreren i trossamfundet.

Personregisterføreren (sognet eller i Sønderjylland kommunen) besvarer spørgsmål om ansøgningen.

Hvad koster det?

Der er ikke gebyr for dåb og navngivninger.

Du kan ansøge om navngivning her.

Ansøg nu

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om barnets første navn eller om ansøgningen, skal du kontakte:

  • kirkekontoret i det sogn, hvor du bor
  • det trossamfund, som du hører til
  • personregisterføreren i den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret (når barnet er født i Sønderjylland).

Du kan finde dit sogn her.

Find dit sogn

Hvad er sagsbehandlingstiden?

Se den aktuelle sagsbehandlingstid for navngivning.