Hvem be­hand­ler din an­søg­ning – og kan du klage?

En ansøgning om navngivning eller navneændring starter altid hos personregisterføreren (præsten eller kordegnen). Nogle af ansøgningerne skal personregisterføreren videresende til Familieretshuset, fordi det er bestemt i navneloven, at Familieretshuset skal behandle visse typer af sager.

Hvor sender du din ansøgning hen?

Du skal altid sende din ansøgning om navngivning eller navneændring til personregisterføreren i dit bopælssogn eller i din menighed. Hvis du er fødselsregistreret i en kommune i Sønderjylland, skal du sende ansøgningen til kommunen.

Læs mere

Du indgiver ansøgning om navngivning eller navneændring til personregisterføreren i det sogn, hvor du har bopæl. Er du fødselsregistreret i Sønderjylland, skal ansøgningen dog indgives til personregisterføreren i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.

Tilhører du et trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, kan din ansøgning indgives til personregisterføreren for den menighed, som du tilhører. Det gælder dog ikke for medlemmer af Baptistkirken i Danmark.

Har du midlertidigt ophold i udlandet, skal din ansøgning indgives i det sogn, hvor du sidst har haft bopæl. Det samme gælder, hvis du ansøger om at navngive dit barn.

Hvordan sender du din ansøgning?

Digital ansøgning

Du skal indgive din ansøgning om navngivning eller navneændring via den digitale selvbetjening på borger.dk

Hvis du ikke indgiver din ansøgning digitalt, afviser personregisterføreren ansøgningen.

Er ansøgningen indgivet til en menighed i et anerkendt trossamfund, afviser personregisterføreren den ikke.

Personregisterføreren afviser heller ikke en ansøgning, hvis særlige forhold gør, at du ikke kan ansøge digitalt, eller hvis der er tale om helt ekstraordinære situationer. Det er personregisterføreren, der vurderer det.

Blanketter til print

Her finder du blanketter til print. Det står på blanketten, hvor du skal sende den hen.

Hvad er Familieretshusets rolle?

Du skal altid sende din ansøgning om navngivning eller navneændring til personregisterføreren (i dit bopælssogn eller i din menighed eller i den kommune i Sønderjylland, hvor du er fødselsregistreret).

Personregisterføreren videresender din ansøgning til Familieretshuset, når det er Familieretshuset, der skal behandle din ansøgning. Du får besked af personregisterføreren, hvis din ansøgning bliver sendt videre til behandling i Familieretshuset.

Du kan læse mere i navneloven om, hvilke sager Familieretshuset skal behandle.

Sagsbehandlingstid i sager om navne

Kan du klage til Familieretshuset?

Ja, du kan klage til Familieretshuset over personregisterførerens afgørelse på din ansøgning om navngivning eller navneændring.

Hvordan klager du?

Du kan sende din klage med bilag til personregisterføreren. Personregisterføreren sender din klage og alle sagens dokumenter til Familieretshuset. Vi sender dig et brev, når vi har modtaget klagesagen.

Personregisterføreren har pligt til at oplyse dig om, hvordan du klager, hvad tidsfristen er, og hvad du kan klage over.

Familieretshusets afgørelse

Familieretshuset kan:

  • stadfæste afgørelsen (det betyder, at personregisterførerens afgørelse gælder)
  • ændre afgørelsen (det betyder, at du får helt eller delvis ret i din klage)
  • hjemvise sagen til fornyet behandling (det betyder, at personregisterføreren skal se på sagen igen)
  • afvise din klage, fordi det ikke er muligt at klage over det, som du klager over (for eksempel over personale i sognet).

Når vi træffer afgørelse i sagen, sender vi afgørelsen til dig. Vi orienterer også personregisterføreren om vores afgørelse.

Kan du klage over en afgørelse, som Familieretshuset har truffet?

Ja, du kan indbringe Familieretshusets afgørelser for familieretten.

I de sager, hvor Familieretshuset har behandlet en klage over personregisterførerens afgørelse, kan familieretten afvise at behandle sagen, hvis sagen ikke er principiel eller har generel betydning. Det er familieretten, der bestemmer dette.

Hvordan indbringer du afgørelsen for familieretten?

Du kan klage over afgørelsen inden fire uger. Hvis du vil klage, skal du sende klagen til os.

Vi skal se på, om din klage gør, at vi skal behandle din sag igen, altså om vi skal genoptage sagen.

Hvis vi ikke genoptager sagen, sender vi din klage og resten af sagen videre til familieretten, som så foretager en prøvelse af afgørelsen.

Familieretten kan ikke behandle din klage, før vi har set på sagen igen. Derfor skal du sende klagen direkte til os.

Husk at vi skal have din klage inden fire uger.

Læs mere om reglerne

Du kan læse mere om at indbringe afgørelser for familieretten her: