Kla­ge over af­gø­rel­ser

Når vi i Familieretshuset træffer en afgørelse, skriver vi i afgørelsen, hvordan du kan klage.

Sådan kan du klage

Du skal sende en klage til os senest fire uger efter, du har fået afgørelsen. Når vi har modtaget din klage, bringer vi den videre til familieretten. Familieretten kan i særlige tilfælde behandle en klage, selv om den er indgivet for sent.

Vi kan i Familieretshuset også beslutte at genoptage sagen, hvis:

  • klagen indeholder en ansøgning, som Familieretshuset ikke har taget stilling til
  • klagen indeholder væsentlige nye oplysninger
  • sagen indeholder væsentlige oplysninger, som Familieretshuset ikke har taget stilling til
  • der er begået sagsbehandlingsfejl, som kan have betydning for afgørelsen.

Vær opmærksom på

Familieretshusets registrering eller notering af en aftale kan ikke indbringes for familieretten, men Familieretshuset kan i stedet genoptage sagen.

Familieretshusets afgørelse om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven kan ikke indbringes for familieretten. Familieretshuset skal dog genoptage behandlingen af anmodning om aktindsigt.