Kla­ge

Du har mulighed for at klage over de afgørelser, som Familieretshuset har truffet. Du kan anvende klageskemaet nedenfor til din klage. Hvis du vil klage over inddrivelse af bidrag, skal du anvende det særlige klageskema dertil.

Kla­ge over af­gø­rel­ser

Når vi i Familieretshuset træffer en afgørelse, skriver vi i afgørelsen, hvordan du kan klage. Klagen kan handle om afgørelsen, sagsbehandling mv.

Kla­ge over ind­dri­vel­se af bi­drag

Hvis bidraget er fastsat i en afgørelse fra udlandet, kan bidragsmodtageren anmode om, at bidraget opkræves og inddrives i Danmark.

Ob­liga­to­risk di­gi­tal ad­gang

Anmeldelser, ansøgninger og klager til Familieretshuset skal ske via digital selvbetjening. Eventuelle partsrepræsentanter udfylder de digitale skemaer sammen med parten.