Klage

Du har mulighed for at klage over de afgørelser, som Familieretshuset har truffet. Du kan anvende klageskemaet nedenfor til din klage. Hvis du vil klage over inddrivelse af bidrag, skal du anvende det særlige klageskema dertil.

Klage over afgørelser

Når vi i Familieretshuset træffer en afgørelse, skriver vi i afgørelsen, hvordan du kan klage. Klagen kan handle om afgørelsen, sagsbehandling mv.

Klage over inddrivelse af bidrag

Hvis bidraget er fastsat i en afgørelse fra udlandet, kan bidragsmodtageren anmode om, at bidraget opkræves og inddrives i Danmark.