Klage

Du har mulighed for at klage over de afgørelser, som Familieretshuset har truffet. Hvis du vil klage over inddrivelse af bidrag, skal du anvende et særligt klageskema. For klage over alle andre afgørelser skal du bruge det generelle klageskema.

Klage over afgørelser

Når vi i Familieretshuset træffer en afgørelse, skriver vi i afgørelsen, hvordan du kan klage. Klagen kan handle om afgørelsen, sagsbehandling mv.

Klage over inddrivelse af bidrag

Hvis bidraget er fastsat i en afgørelse fra udlandet, kan bidragsmodtageren anmode om, at bidraget opkræves og inddrives i Danmark.