Pige ligger i mørke og kigger på mobil

Overblikssider

Du kan finde overblik over alle sider på fagområderne på denne side.

Overblik adoption

Få her overblik over stedbarns-, familie-, fremmed- og bortadoption, søskende og adoption, fader- og moderskab, international forældremyndighed samt bortadoption og hospitaler.

Overblik bopæl

Få her overblik over barnets bopæl samt eventuelle uenigheder herom, krisehjælp og særlige forhold, registrering af barnet og varsel af flytning.

Overblik båndlæggelse

Få her overblik over båndlæggelse, om hvordan du forholder dig, hvis du ønsker en båndlagt arv frigivet, eller hvis du vil søge om fritagelse for båndlæggelse af arv.

Overblik børnebidrag

Få her overblik over børnebidrag, uddannelses-, beklædnings- og konfirmationsbidrag, børneopsparinger m.v., gebyrer, begravelseshjælp, forsørgelse og spørgsmål om indkomst.

Overblik faderskab

Få her overblik over faderskab, inkl. registrering af faderskab, registrering af børn, tvivl og indsigelser ved faderskab, processerne i faderskabssager samt en faderskabssluse.

Overblik forældremyndighed

Få her overblik over forældremyndighed, overdragelse heraf til den ene forælder eller til andre, børnebortførelse og midlertidig forældremyndighed over mindreårige udlændinge.

Overblik flytning uden samtykke

Få her overblik over flytning uden samtykke, kommunens indstilling til flytning uden samtykke, en liste over advokater samt orientering om flytning uden samtykke jf. serviceloven.

Overblik fremtidsfuldmagter

Få her overblik over fremtidsfuldmagter, oprettelse heraf med og uden Digital Post, ikraftsættelse heraf, fritagelse for at være det og klagevejledning vedr. fremtidsfuldmægtige.

Overblik internationale ægteskaber

Få her overblik over, hvad der kræves, hvis du vil giftes i Danmark, eller hvis du vil giftes i udlandet.

Oversigt lovsamling, klager, inddrivelse

Få her overblik over lovsamling, klagemuligheder og inddrivelsesregler.

Overblik medmoderskab

Få overblik over medmoderskab.

Overblik navne

Få her overblik over firma- og kunstnernavne m.v., varemærker, navneændring og -beskyttelse, lov og klagevejledning, navne ifm. køn, godkendte navnelister samt dåb og navngivning.

Overblik samvær

Få her overblik over samvær, herunder ret til erstatningssamvær, transport af barnet ifm. samvær, udlevering og afhentning af barnet, manglende fremmøde og overvåget samvær.

Overblik værgemål

Få her overblik over værgemål, den retlige handleevne, værgemål for mindreårige, etablering, ændring og ophævelse af værgemål, tilsyn med værge samt fritagelse fra at være værge.

Overblik ægtefællebidrag

Få her overblik over ægtefællebidrag, ægtefællebidrag og pensionsordninger, ændringer af ægtefællebidraget samt fastsættelse af ægtefællebidragets størrelse.

Overblik ægteskab

Få her overblik over emner, som Familieretshuset kan hjælpe med om ægteskab, separation og skilsmisse.