Værd at vi­de om frem­tids­fuld­mag­ter

Hvis du gerne selv vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan, kan du oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvis du vil op­ret­te en frem­tids­fuld­magt

Hvis du mener, at det er en god idé for dig at oprette en fremtidsfuldmagt, er der to måder – alt afhængig af, om du er fritaget for digital post eller ej.

Hvis du vil op­ret­te en frem­tids­fuld­magt - fri­ta­get

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan Familieretshuset hjælpe dig.

Hvis du vil op­ret­te en frem­tids­fuld­magt - ik­ke fri­ta­get

Du skal som hovedregel selv oprette din fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvis du vil sæt­te en frem­tids­fuld­magt i kraft

En fuldmagt får først virkning, når den er sat i kraft. Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

Hvis du vil fri­ta­ges for at væ­re frem­tids­fuld­mæg­tig

Som fremtidsfuldmægtig har du stor betydning for ham eller hende, som har indsat dig i sin fremtidsfuldmagt.

Hvis du vil kla­ge over en frem­tids­fuld­mæg­tig

Som udgangspunkt er det det private tilsyn, som fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen.