Værd at vide om fremtidsfuldmagter

Hvis du gerne selv vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan, kan du oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvis du vil oprette en fremtidsfuldmagt

Hvis du mener, at det er en god idé for dig at oprette en fremtidsfuldmagt, er der to måder – alt afhængig af, om du er fritaget for digital post eller ej.

Hvis du vil oprette en fremtidsfuldmagt - fritaget

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan Familieretshuset hjælpe dig.

Hvis du vil oprette en fremtidsfuldmagt - ikke fritaget

Du skal som hovedregel selv oprette din fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvis du vil sætte en fremtidsfuldmagt i kraft

En fuldmagt får først virkning, når den er sat i kraft. Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

Hvis du vil fritages for at være fremtidsfuldmægtig

Som fremtidsfuldmægtig har du stor betydning for ham eller hende, som har indsat dig i sin fremtidsfuldmagt.

Hvis du vil klage over en fremtidsfuldmægtig

Som udgangspunkt er det det private tilsyn, som fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen.