Få hjælp af Familieretshuset til oprettelse

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du udfærdige en fremtidsfuldmagt på papir. Når du har skrevet fremtidsfuldmagten, skal du sende kopi af den til Familieretshuset. Du skal herefter til et møde i Familieretshuset, hvor du bl.a. underskriver din fremtidsfuldmagt. Herefter indlægger Familieretshuset fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret for dig.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du skal have gjort dig de samme overvejelser, som hvis du selv oprettede en digital fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvis du har behov for rådgivning om, hvilke fordele og ulemper der er for dig ved at oprette en fremtidsfuldmagt, må du selv søge rådgivning – fx hos en advokat. Det samme gælder, hvis du skal have hjælp til at skrive fremtidsfuldmagten.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at du skal være i stand til at handle fornuftsmæssigt, hvis du skal oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvad skal du indsende til Familieretshuset?

Når du har skrevet fremtidsfuldmagten, kan du bede om Familieretshusets hjælp til oprettelse.

Det gør du ved at indsende:

  • navn, adresse, CPR-nummer og telefonnummer
  • kopi af fremtidsfuldmagten
  • navne og CPR-numre på den eller de fuldmægtige, du har indsat i fremtidsfuldmagten (du kan med fordel bruge denne blanket  – stamoplysninger).

Du kan indsende ovenstående med almindelig post eller elektronisk. Se nærmere her.

Når Familieretshuset har modtaget din anmodning, vil du telefonisk eller skriftligt blive indkaldt til et møde i en af Familieretshusets afdelinger.

Hvad skal du medbringe til mødet?

Til mødet i Familieretshuset skal du medbringe:

  • fremtidsfuldmagten (på papir)
  • billedlegitimation (fx pas eller kørekort)

Hvis du ikke allerede har indsendt oplysningerne skal du endvidere medbringe

  • navne og CPR-numre på den eller de fuldmægtige, du har indsat i fremtidsfuldmagten (du kan med fordel bruge denne blanket – stamoplysninger).

Se eksempler på en fremtidsfuldmagt i Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter.

Om CPR-numre i fremtidsfuldmagten

Du skal være opmærksom på, at hvis og når en fremtidsfuldmagt sættes i kraft, bliver den offentlig tilgængelig i sin helhed i Personbogen. Derfor må den ikke indeholde CPR-numre (men gerne fødselsdato).

Du skal i stedet skrive CPR-numrene på dig og fremtidsfuldmægtig(e) i blanketten om stamoplysninger. Husk at tage den med til mødet også.

Hvad sker der på mødet

På mødet kontrollerer vi din identitet. Du skal aflevere din fremtidsfuldmagt og underskrive den på mødet.

Vi skal også kontrollere, om du er i stand til at handle fornuftsmæssigt (og dermed kan oprette en fremtidsfuldmagt), og at fremtidsfuldmagten er udtryk for dit eget ønske.

Hvad sker der efter mødet

Hvis alle betingelser for at oprette en papirbaseret fremtidsfuldmagt er opfyldt, sørger Familieretshuset efter mødet for, at fremtidsfuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Fremtidsfuldmagten ligger herefter uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil dine fremtidsfuldmægtige eller du selv søger om at fremtidsfuldmagten sættes i kraft.