Frem­tids­fuld­magt

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du selv vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passiv i Fremtidsfuldmagtsregistret. Først når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, er det fremtidsfuldmægtigen, der repræsenterer dig på de områder, som fuldmagten omfatter.

Værd at vi­de om frem­tids­fuld­mag­ter

Hvis du gerne selv vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan, kan du oprette en fremtidsfuldmagt.

Sags­be­hand­ling­sti­der for vær­ge­mål og frem­tids­fuld­magt

Her kan du finde status på Familieretshusets sagsbehandling af værgemålssager og fremtidsfuldmagtssager.

Hvis du vil op­ret­te en frem­tids­fuld­magt

Hvis du mener, at det er en god idé for dig at oprette en fremtidsfuldmagt, er der to måder – alt afhængig af, om du er fritaget for digital post eller ej.

Hvis du vil sæt­te en frem­tids­fuld­magt i kraft

En fuldmagt får først virkning, når den er sat i kraft. Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

Hvis du vil fri­ta­ges for at væ­re frem­tids­fuld­mæg­tig

Som fremtidsfuldmægtig har du stor betydning for ham eller hende, som har indsat dig i sin fremtidsfuldmagt.

Hvis du vil kla­ge over en frem­tids­fuld­mæg­tig

Som udgangspunkt er det det private tilsyn, som fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen.