Hvis du vil fri­ta­ges for at væ­re frem­tids­fuld­mæg­tig

Som fremtidsfuldmægtig har du stor betydning for ham eller hende, som har indsat dig i sin fremtidsfuldmagt. Du er indsat i tillid til, at du varetager den pågældendes interesser, når vedkommende ikke længere selv kan.

Der kan imidlertid opstå situationer, der gør, at du ikke længere kan eller vil påtage dig opgaven som fremtidsfuldmægtig. Hvis fremtidsfuldmagten er sat i kraft, har du pligt til at give Familieretshuset besked om, at du ikke længere vil påtage dig opgaven som fremtidsfuldmægtig.

Du har også pligt til at give besked, hvis du ved, at en af de øvrige fremtidsfuldmægtige, er kommet under værgemål, har oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft, eller er død.

Relevant når:

Fremtidsfuldmagten er sat i kraft og du ikke længere vil påtage dig opgaven som fremtidsfuldmægtig, eller du vil orientere om andre fremtidsfuldmægtiges forhold.

Hvis du ikke længere vil være fremtidsfuldmægtig

Der gælder ingen særlige krav i forhold til, hvordan du skal give Familieretshuset besked om, at du ikke længere vil påtage dig opgaven som fremtidsfuldmægtig.

Du kan kontakte os på den måde, som passer dig bedst. Se dog punktet nedenfor om krav til din henvendelse.

Hvis du vil give besked om andre fremtidsfuldmægtiges forhold

Der gælder ingen særlige krav i forhold til, hvordan du skal give Familieretshuset besked, hvis du ved, at en af de øvrige fremtidsfuldmægtige er kommet under værgemål, har oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft, eller er død.

Du kan kontakte os på den måde, som passer dig bedst. Se dog punktet herunder om krav til henvendelsen.

Krav til din henvendelse

Når du retter henvendelse til os, er det vigtigt, at det klart fremgår, hvem der er fuldmagtsgiver og hvilken fremtidsfuldmægtig din henvendelse handler om. Ellers kan Familieretshuset ikke identificere, hvilken fremtidsfuldmagt der er tale om.

Konsekvenser af din henvendelse

Når Familieretshuset har modtaget din henvendelse, vil vi vurdere, om det får konsekvenser for fremtidsfuldmagten. Vi vil blandt andet se på, om den helt eller delvist skal ophøre. Det vil afhænge af indholdet af fremtidsfuldmagten – blandt andet om der er indsat andre fremtidsfuldmægtige i fremtidsfuldmagten, der kan træde til.