Hvis du vil kla­ge over en frem­tids­fuld­mæg­tig

Som udgangspunkt er det det private tilsyn, som fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen. Fremtidsfuldmægtigen er den person, der er sat til at varetage de personlige og/eller økonomiske forhold.

Familieretshuset fører imidlertid et såkaldt hvilende tilsyn. Det betyder, at Familieretshuset kan starte en tilsynssag, hvis vi bliver opmærksom på forhold, som må antages at være i strid med fuldmagtsgivers interesser.

Hvordan klager du?

Der gælder ingen særlige krav i forhold til, hvordan du klager over fremtidsfuldmægtigens varetagelse af arbejdet som fremtidsfuldmægtig.

Du kan derfor kontakte Familieretshuset på den måde, som passer dig bedst. Se dog punktet nedenfor om krav til klagen.

Krav til klagen

Når du klager over fremtidsfuldmægtigen, er det vigtigt, at det klart fremgår, hvem der er fuldmagtsgiver og fremtidsfuldmægtig. Ellers kan Familieretshuset ikke identificere, hvem der er tale om.

Det er desuden vigtigt, at du tydeligt beskriver, hvad du er utilfreds med. Har du dokumentation, der har betydning for klagen, kan du naturligvis også sende den til Familieretshuset.

Hvad sker der, når du har klaget?

Når Familieretshuset har modtaget en klage, vil vi altid videresende den til fremtidsfuldmægtigen. Det gør vi, fordi fremtidsfuldmægtigen har krav på at vide, at der er klaget over pågældende. Fremtidsfuldmægtigen skal også vide, hvad klagen går ud på. Vi beder fremtidsfuldmægtigen om bemærkninger til klagen.

Hvis det ikke er dig selv (fuldmagtsgiver), som klager, vil du som udgangspunkt ikke modtage en afgørelse fra Familieretshuset. Det skyldes, at du ikke er part i klagesagen.

Du vil normalt få besked om, at sagen er færdigbehandlet, når vi har afsluttet sagen.