Beregning af uddannelsesbidragets størrelse

Vi anvender nogle vejledende retningslinjer, når vi fastsætter uddannelsesbidragets størrelse. Når vi fast-sætter et bidrag større end normalbidragets grundbeløb, vil bidraget altid udgøre normalbidragets grundbeløb + en procentsats af normalbidragets grundbeløb. Et uddannelsesbidrag fastsættes med månedsvis forfald forud.

Takster og eksempel for 2020

Betaler tjener ca. 900.000 kr. om året.

Betaler har to børn.

Da betaler tjener mere end ca. 700.000 kr. om året, men mindre end ca. 1.100.000 kr. om året, fastsætter vi bidraget til normalbidragets grundbeløb + 50 %.

Det vil pr. måned sige 1.253 kr. (grundbeløbet) + 626 kr. (50 % af grundbeløbet): i alt 1.880 kr.

De ovenstående principper gælder også i vurderingen af, om der er grundlag for at få et allerede eksisterende uddannelsesbidrag ændret.

Eksempler på beregning af uddannelsesbidragets størrelse

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet uddannelsesbidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for 2020, kan ses i skemaet.