Be­reg­ning af ud­dan­nel­ses­bi­dra­gets stør­rel­se

Vi anvender nogle vejledende retningslinjer, når vi fastsætter uddannelsesbidragets størrelse. Når vi fastsætter et bidrag større end normalbidragets grundbeløb, vil bidraget altid udgøre normalbidragets grundbeløb + en procentsats af normalbidragets grundbeløb. Et uddannelsesbidrag fastsættes med månedsvis forfald forud.

Takster og eksempel for 2023

Betaler tjener ca. 900.000 kr. om året.

Betaler har to børn.

Da betaler tjener mere end ca. 700.000 kr. om året, men mindre end ca. 1.200.000 kr. om året, fastsætter vi bidraget til normalbidragets grundbeløb + 50 %.

Det vil pr. måned sige 1.328 kr. (grundbeløbet) + 664 kr. (50 % af grundbeløbet): i alt 1.992 kr.

De ovenstående principper gælder også i vurderingen af, om der er grundlag for at få et allerede eksisterende uddannelsesbidrag ændret.

Eksempler på beregning af uddannelsesbidragets størrelse

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet uddannelsesbidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for 2023, kan ses i skemaet.