Pen­sions­ind­be­ta­lin­ger

Ved opgørelsen af en parts indkomst lægger Familieretshuset efter praksis vægt på partens indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag af ATP og rimelige pensionsordninger.

I sager om børnebidrag lægger Familieretshuset efter praksis vægt på betalers indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag, men efter fradrag af ATP og rimelige pensionsindbetalinger. Dette gælder både obligatoriske og frivillige pensionsordning og både pensionsindbetalinger fra en eventuel arbejdsgiver og partens egne indbetalinger.

Efter tidligere praksis blev pensionsindbetalinger på 15-18 % af indkomsten vurderet rimelige. I dag kan pensionsindbetalinger på mere end 15-18 % af indkomsten vurderes at være rimelige.

Det afhænger dog af en konkret vurdering, om de samlede pensionsindbetalinger kan anses som rimelige. Ved denne vurdering indgår blandt andet indbetalingernes størrelse, størrelsen af partens indkomst, partens alder og erhvervsmæssige situation og pensionsopsparingens samlede størrelse.

Ovenstående gælder også i sager om ægtefællebidrag, hvor Familieretshuset dog lægger vægt på begge parters indkomst.