Bi­drags­be­reg­ner­ne

Bidragsberegnerne kan give dig en formodning om, hvorvidt Familieretshuset kan fastsætte bidrag, samt hvilket bidrag Familieretshuset kan fastsætte.

Bidragsberegnerne kan give dig en formodning om, hvorvidt Familieretshuset kan fastsætte et bidrag, samt hvilket bidrag Familieretshuset kan fastsætte.

I nogle tilfælde kommer Familieretshuset frem til et andet resultat, end hvad bidragsberegnerne viser. Dette kan skyldes, at vi opgør indkomsten anderledes, end det du har opgivet i beregneren, eksempelvis fordi du ikke har medregnet overarbejdsbetaling, feriepenge, renteindtægter, skattemæssige resultater for virksomheder og selskaber m.v. Dette kan også skyldes andre forhold, som beregneren ikke tager hensyn til. Bidraget kan eksempelvis i særlige tilfælde fastsættes lavere end det, der fremgår af beregnerne, ligesom der er en særlig omregning i tilfælde af udenlandsk indtægt, hvor der betales lavere skat end i Danmark, skattefri indkomst eller DIS-indkomst.

Børnebidrag

Børnebidragsberegneren kan give dig en formodning om, hvilket børnebidrag Familieretshuset kan fastsætte.

Før Familieretshuset vurderer størrelsen af et eventuelt bidrag, vurderer Familieretshuset om der er grundlag for at fastsætte bidrag. Nedenfor kan du se hvilke udgangspunkter der gælder for fastsættelse af børnebidrag, alt efter samværets omfang.

Deleordning (7/7 eller 8/6-ordning)Ikke deleordning (9/5, 10/4 eller lignende ordning)
Udgangspunkt: Begge forældrene opfylder deres forsørgelsespligt hver især. Der er derfor normalt ikke grundlag for at fastsætte børnebidrag.Udgangspunkt: Samværsforælderen opfylder ikke sin forsørgelsespligt. Der er derfor normalt grundlag for at fastsætte børnebidrag.


Uddannelsesbidrag

Vores uddannelsesbidragsberegner kan bruges som hjælp til at se, om Familieretshuset kan fastsætte uddannelsesbidrag, samt hvilket uddannelsesbidrag Familieretshuset kan fastsætte.

Ægtefællebidrag

Vores ægtefællebidragsberegner kan bruges som hjælp til at se, om Familieretshuset kan fastsætte ægtefællebidrag.