Opgørelse af indkomst

Betalers indkomst omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, bonus, honorarer, renteindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som betaler har bestemmende indflydelse over. Det gælder også selskaber, som betaler indirekte ejer via andre selskaber.

Beregning af indkomst for den, som skal betale bidraget

Betalers indkomst omfatter alle indtægter, herunder lønindkomst, bonus, honorarer, renteindtægter, aktieudbytte, over- og underskud ved personlig virksomhed samt i selskaber, som betaler har bestemmende indflydelse over. Det gælder også selskaber, som betaler indirekte ejer via andre selskaber.

Indtægter fra selskaber

Hvis en part har indtægter fra et eller flere selskaber, beder vi normalt parten om at sende oplysninger til os.

Udenlandsk indkomst

Hvis en part har udenlandsk indkomst, herunder indtægter fra virksomheder og selskaber i udlandet, beder vi normalt parten om at sende oplysninger til os.

Skattefri indkomst

Hvis en part har en indkomst, der reelt er helt eller delvist skattefri, er det nødvendigt at omregne denne indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag. En omregning er nødvendig for at kunne sammenligne indkomsten med en almindelig skattepligtig parts indkomst. På den måde ligestilles parter i bidragssager, uanset om deres indkomst er skattefri eller ej.

Omregningsmodeller

Omregning af den skattefri indkomst i en bidragssag sker efter de tre omregningsmodeller.

Omregningsmodellerne er alene et hjælpemiddel til brug for vurderingen af partens indkomstniveau og dermed bidragets størrelse.