Be­reg­ning af bør­ne­bi­dra­gets stør­rel­se

Vi anvender nogle vejledende retningslinjer, når vi fastsætter børnebidragets størrelse.

Når vi fastsætter et bidrag større end normalbidraget, vil bidraget altid udgøre normalbidraget + en procentsats af normalbidragets grundbeløb.

Et børnebidrag fastsættes med månedsvis forfald forud.

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for 2023, kan ses i skemaet nedenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2023 er 1.328 kr.

Vejledende takster for 2023

Børnebidrag, normalbidrag ændres til 1.500 kr.
Normalbidrag består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2023 er følgende:
Grundbeløbet: 15.936 kr. årligt (7.968 kr. halvårligt og 1.328 kr. om måneden)
Tillægget: 2.064 kr. årligt (1.032 kr. halvårligt og 172 kr. om måneden)

Eksempel på beregning af børnebidragets størrelse for 2023

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for, kan ses ovenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2023 er 1.328 kr.

Eksempel:

Betaler tjener ca. 575.000 kr. om året.

Betaler har ét barn.

Da betaler tjener mere end ca. 560.000 kr. om året, men mindre end ca. 800.000 kr. om året, fastsætter vi bidraget til normalbidraget + 100 % af grundbeløbet.

Det vil pr. måned sige 1.328 kr. (grundbeløbet) + 1.328 kr. (100 % af grundbeløbet) + 172 kr. (tillægget): i alt 2.828 kr.

De ovenstående principper gælder også i vurderingen af, om der er grundlag for at få et allerede eksisterende børnebidrag ændret.

Bidragsberegnerne

Beregn bidrag via bidragsberegnerne