Beregning af børnebidragets størrelse

Vi anvender nogle vejledende retningslinjer, når vi fastsætter børnebidragets størrelse.

Når vi fastsætter et bidrag større end normalbidraget, vil bidraget altid udgøre normalbidraget + en procentsats af normalbidragets grundbeløb.

Et børnebidrag fastsættes med månedsvis forfald forud.

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinier, der gælder for 2019 og 2020, kan ses i skemaet nedenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2020 er 1.253 kr.

Vejledende takster for 2020

Børnebidrag, normalbidrag ændres til 1.415 kr.
Normalbidrag består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2020 er følgende:
Grundbeløbet: 15.036 kr. årligt (7.518 kr. halvårligt og 1.253 kr. om måneden)
Tillægget: 1.944 kr. årligt (972 kr. halvårligt og 162 kr. om måneden)

Eksempel på beregning af børnebidragets størrelse for 2020

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for, kan ses ovenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2020 er 1.253 kr.

Eksempel:

Betaler tjener ca. 575.000 kr. om året.

Betaler har ét barn.

Da betaler tjener mere end ca. 520.000 kr. om året, men mindre end ca. 700.000 kr. om året, fastsætter vi bidraget til normalbidraget + 100 % af grundbeløbet.

Det vil pr. måned sige 1.253 kr. (grundbeløbet) + 1.253 kr. (100 % af grundbeløbet) + 162 kr. (tillægget): i alt 2.668 kr.

De ovenstående principper gælder også i vurderingen af, om der er grundlag for at få et allerede eksisterende børnebidrag ændret.