Beregning af børnebidragets størrelse

Vi anvender nogle vejledende retningslinjer, når vi fastsætter børnebidragets størrelse.

Når vi fastsætter et bidrag større end normalbidraget, vil bidraget altid udgøre normalbidraget + en procentsats af normalbidragets grundbeløb.

Et børnebidrag fastsættes med månedsvis forfald forud.

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for 2021, kan ses i skemaet nedenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2021 er 1.278 kr.

Vejledende takster for 2021

Børnebidrag, normalbidrag ændres til 1.443 kr.
Normalbidrag består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2021 er følgende:
Grundbeløbet: 15.336 kr. årligt (7.668 kr. halvårligt og 1.278 kr. om måneden)
Tillægget: 1.980 kr. årligt (992 kr. halvårligt og 165 kr. om måneden)

Eksempel på beregning af børnebidragets størrelse for 2021

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for, kan ses ovenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2021 er 1.278 kr.

Eksempel:

Betaler tjener ca. 575.000 kr. om året.

Betaler har ét barn.

Da betaler tjener mere end ca. 530.000 kr. om året, men mindre end ca. 700.000 kr. om året, fastsætter vi bidraget til normalbidraget + 100 % af grundbeløbet.

Det vil pr. måned sige 1.278 kr. (grundbeløbet) + 1.278 kr. (100 % af grundbeløbet) + 165 kr. (tillægget): i alt 2.721 kr.

De ovenstående principper gælder også i vurderingen af, om der er grundlag for at få et allerede eksisterende børnebidrag ændret.

Bidragsberegneren

Beregn bidrag via bidragsberegneren