Be­reg­ning af bør­ne­bi­dra­gets stør­rel­se

Vi anvender nogle vejledende retningslinjer, når vi fastsætter børnebidragets størrelse.

Når vi fastsætter et bidrag større end normalbidraget, vil bidraget altid udgøre normalbidraget + en procentsats af normalbidragets grundbeløb.

Et børnebidrag fastsættes med månedsvis forfald forud.

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for 2024, kan ses i skemaet nedenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2024 er 1.370 kr.

Vejledende takster for 2024

Børnebidrag, normalbidrag ændres til 1.548 kr.
Normalbidrag består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2024 er følgende:
Grundbeløbet: 16.440 kr. årligt (8.220 kr. halvårligt og 1.370 kr. om måneden)
Tillægget: 2.136 kr. årligt (1.068 kr. halvårligt og 178 kr. om måneden)

Eksempel på beregning af børnebidragets størrelse for 2024

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for, kan ses ovenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2024 er 1.370 kr.

Eksempel:

Betaler tjener ca. 575.000 kr. om året.

Betaler har ét barn.

Da betaler tjener mere end ca. 570.000 kr. om året, men mindre end ca. 800.000 kr. om året, fastsætter vi bidraget til normalbidraget + 100 % af grundbeløbet.

Det vil pr. måned sige 1.370 kr. (grundbeløbet) + 1.370 kr. (100 % af grundbeløbet) + 178 kr. (tillægget): i alt 2.918 kr.

De ovenstående principper gælder også i vurderingen af, om der er grundlag for at få et allerede eksisterende børnebidrag ændret.

Bidragsberegnerne

Beregn bidrag via bidragsberegnerne