Beregning af børnebidragets størrelse

Vi anvender nogle vejledende retningslinjer, når vi fastsætter børnebidragets størrelse.

Når vi fastsætter et bidrag større end normalbidraget, vil bidraget altid udgøre normalbidraget + en procentsats af normalbidragets grundbeløb.

Et børnebidrag fastsættes med månedsvis forfald forud.

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for 2022, kan ses i skemaet nedenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2022 er 1.293 kr.

Vejledende takster for 2022

Børnebidrag, normalbidrag ændres til 1.460 kr.
Normalbidrag består af et grundbeløb og et tillæg, der i 2022 er følgende:
Grundbeløbet: 15.516 kr. årligt (7.758 kr. halvårligt og 1.293 kr. om måneden)
Tillægget: 2.004 kr. årligt (1.002 kr. halvårligt og 167 kr. om måneden)

Eksempel på beregning af børnebidragets størrelse for 2022

Du kan bruge nedenstående skema til at se de indkomstniveauer, der gælder, når du skal beregne, om du er berettiget til forhøjet børnebidrag.

De vejledende retningslinjer, der gælder for, kan ses ovenfor. Procenttillægget skal kun beregnes af normalbidragets grundbeløb, som i 2022 er 1.293 kr.

Eksempel:

Betaler tjener ca. 575.000 kr. om året.

Betaler har ét barn.

Da betaler tjener mere end ca. 540.000 kr. om året, men mindre end ca. 700.000 kr. om året, fastsætter vi bidraget til normalbidraget + 100 % af grundbeløbet.

Det vil pr. måned sige 1.293 kr. (grundbeløbet) + 1.293 kr. (100 % af grundbeløbet) + 167 kr. (tillægget): i alt 2.753 kr.

De ovenstående principper gælder også i vurderingen af, om der er grundlag for at få et allerede eksisterende børnebidrag ændret.

Bidragsberegnerne

Beregn bidrag via bidragsberegnerne