Hvis du øn­sker at æn­dre dit navn

Du ønsker måske at få et navn, du tidligere har haft. Eller måske vil du have din ægtefælles eller samlevers navn, eller et navn, der stammer fra dine stedforældre eller plejeforældre? Det kan også være, at du vil have et nydannet navn. Der er mange muligheder – mange flere end de nævnte.

Flere navne i samme ansøgning

Du må gerne søge om flere navne i samme ansøgning. Du kan fx søge om at få ændret både dit fornavn, mellemnavn og efternavn i samme ansøgning og kun betale ét gebyr.

Du kan også skrive alternative navneønsker på ansøgningen (eller på en ekstra side). På den måde undgår du at skulle søge igen, hvis du får afslag på at få det navn, du helst vil have.

Afleverer du en liste over ønskede navne, skal du oplyse om prioriteret rækkefølge.

Hvis kun noget af din ansøgning kan imødekommes, vil dit navn som udgangspunkt blive ændret til, hvad der kan imødekommes.

Eksempel på navneændring

Hvis du for eksempel hedder:
Hanne Marie Skrøder Jensen

og du har søgt om, at navnet ændres til:
Ellen Tordenskjold Bundgaard.

vil dit navn blive ændret til:
Ellen Bundgaard.

Det skyldes, at:
Ellen er et godkendt pigefornavn.
Tordenskjold er et beskyttet efternavn og kan derfor som udgangspunkt ikke tages som mellemnavn
Mellemnavnet Skrøder slettes.
Bundgaard er et frit efternavn og kan derfor tages af alle.

Hvad koster det?

Det koster 585,66 kr. (i 2024) at søge om en navneændring.

Gebyret bliver reguleret hvert år den 1. januar. Du skal betale gebyret, når du søger.

Hvis du er i udlandet

Bor du i udlandet, er der forskel på, om du bor der midlertidigt eller om du bor der fast.

Midlertidigt ophold

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, skal du søge navneændring i det sogn i Danmark, hvor du har boet sidst. Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret. Du skal indgive din ansøgning på borger.dk

Fast bopæl og varig tilknytning

Har du fast bopæl og varig tilknytning til det land du bor i (domicil), skal du søge navneændring dér – også selvom du er dansk statsborger. Hvis myndighederne afviser at foretage navneændring på grund af dit danske statsborgerskab, kan du søge i det sogn i Danmark, hvor du har boet sidst. Er du født i Sønderjylland, kan du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.

Du skal vedlægge en erklæring fra myndighederne i det land, du bor i, hvor det fremgår, at de ikke kan foretage navneændring for dig på grund af dit statsborgerskab.

Kønsidentitet og ændring af navn

Du har mulighed for at søge om ændring af dit fornavn, så det passer til din kønsidentitet. Det kræver, at du opfylder nogle betingelser.

Du kan læse mere om hvordan du gør her.

Hvad er sagsbehandlingstiden?

Se den aktuelle sagsbehandlingstid for navneændring.