Køn­si­den­ti­tet og æn­dring af dit navn (vok­sen)

Du har mulighed for at søge om ændring af dit fornavn, så det passer til din kønsidentitet. Det kræver, at du opfylder nogle betingelser.

Kønsidentitet

Efter reglerne på navneområdet kan en person undtages fra navnelovens krav om, at et fornavn skal være kønskorrekt, når ansøgeren erklærer, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

En person kan således få et navn, der passer til den pågældendes kønsidentitet, ved at erklære, at ønsket om navnet er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

Betingelser og information

Du kan derfor søge om navneændring til et navn der passer til den modsatte køn, hvis du erklærer at ønsket om navneændringen er begrundet i din oplevelse af at tilhøre det modsatte køn.

Ansøgningen og erklæringen om kønsidentitet skal indgives samlet til kirkekontoret i det sogn, hvor du bor.

Sådan søger du om navneændring

Du finder ansøgning om navneændring på www.borger.dk

Du skal vedlægge erklæringen om kønsidentitet som bilag til din ansøgning.

Erklæring om kønsidentitet til brug for ansøgning om navneændring for voksne findes her.

Hent erklæring