Vi er gift og øn­sker at blive di­rek­te skilt

For at blive direkte skilt, uden nogen af ægteskabslovens særlige grunde, er der tre betingelser der skal være opfyldt:

  • I skal være enige om at blive direkte skilt
  • I skal være enige om, hvorvidt der skal være et ægtefællebidrag og
  • hvis I har boet sammen i en lejebolig, skal I være enige om, hvem af jer der eventuelt fortsætter med at bo der.

Ved en direkte skilsmisse springer I separationen over.

Den juridiske virkning af en skilsmisse

Fra det tidspunkt I bliver skilt gælder at:

  • I ikke længere arver hinanden, hvis den ene af jer dør
  • I kan gifte jer med en anden
  • jeres formuefællesskab ophører.

Formuefællesskabet ophører fra det tidspunkt, I sender ansøgningen om separation. Det, I ejer sammen på det tidspunkt, er det, der skal deles mellem jer.

Hvad I efterfølgende erhverver, indgår ikke i sådan en deling.

Hvis der er særeje, indgår særejet normalt ikke i delingen.

Krav om enighed

Du og din ægtefælle skal være enige om at blive direkte skilt. I skal også være enige om to vilkår: Hvorvidt en af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvis I har boet sammen i en lejebolig, skal I være enige om, hvem af jer der eventuelt fortsætter med at bo der.

Hvis I ikke er enige om alle de ting, vil I blive indkaldt til en vilkårsforhandling. Hvis I herefter er enige, kan i blive direkte skilt. Men hvis I stadig er uenige, kan I alene blive separeret.

Hvis der foreligger en af de i ægteskabsloven særlige grunde, er der mulighed for direkte skilsmisse, uanset om I er enige eller ej.

Disse grunde er: To års adskillelse, utroskab, vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb, bigami og børnebortførelse. Læs mere om dette her

De to vilkår; ægtefællebidrag og lejebolig

Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag er mellem de voksne. Børnebidrag er til forsørgelse af børnene og børnebidrag er derfor noget helt andet end ægtefællebidrag. Se mere om børnebidrag.

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden.

Når I bliver skilt, har I ikke længere pligt til at forsørge hinanden. I kan dog aftale, at den ene af jer fortsat skal forsørge den anden – altså at betale ægtefællebidrag.

Hvis der skal betales ægtefællebidrag, skal I også aftale i hvor mange år eller måneder bidraget skal betales. Selve beløbet kan Familieretshuset bestemme.

Modtageren skal betale skat af beløbet, og den der betaler, kan trække beløbet fra i skat.

Lejebolig

Hvis I sammen har boet i en lejet bolig, skal I tage stilling til, hvad der skal ske med boligen. Måske fraflytter I begge? Eller måske ønsker I begge at fortsætte med at bo der?

Når I har været gift, skal I tage stilling til, hvad der skal ske med lejeboligen. Uanset om I begge, eller blot en af jer, står på lejekontrakten.

Når i er blevet enige om, hvad der skal ske med boligen, skal I huske at underrette udlejer om jeres aftale.

Bor I i en ejerbolig, hører spørgsmålet om den under bodelingen. Det samme gælder værdien af en eventuel andelsbolig.