Vi er gift og ønsker at blive direkte skilt, af særlige grunde

I ægteskabsloven er nævnt nogle særlige grunde, der giver en ægtefælle ret til direkte skilsmisse, uanset om den anden ægtefælle er enig eller ej. Disse grunde kan være: To års adskillelse, utroskab, vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb, bigami og børnebortførelse. Ved en direkte skilsmisse springer man separationen over.

Den juridiske virkning af en skilsmisse

Fra det tidspunkt I bliver skilt gælder at:

  • I ikke længere arver hinanden, hvis den ene af jer dør
  • I kan gifte jer med en anden
  • jeres formuefællesskab ophører.

Formuefællesskabet ophører fra det tidspunkt, I sender ansøgningen om separation. Det, I ejer sammen på det tidspunkt, er det, der skal deles mellem jer.

Hvad I efterfølgende erhverver, indgår ikke i sådan en deling.

Hvis der er særeje, indgår særejet normalt ikke i delingen.

To års adskillelse

Enhver af ægtefællerne har ret til direkte skilsmisse, når I på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de sidste to år. Det er altså ikke nok blot at have levet hver for sig på grund af praktiske forhold. Der skal være tale om et bevidst valg grundet uoverensstemmelser.

Utroskab

En ægtefælle har ret til direkte skilsmisse, når den anden ægtefælle har været utro, eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold, uden ægtefællens accept.

Hvis utroskaben er blevet tilgivet, kan den samme utroskab ikke senere anvendes som grund til at få en direkte skilsmisse. Det kan den heller ikke, hvis ansøgningen først sendes, når der er gået mere end seks måneder efter, at ægtefællen har opdaget utroskaben. Hvis utroskaben først opdages mere end to år efter den er foregået, kan der ikke opnås direkte skilsmisse med den begrundelse.

Vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb

En ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle med vilje har udøvet vold eller seksuelt overgreb mod ægtefællen, mod ægtefællernes børn, mod ægtefællens eller ægtefællernes børns nærmeste pårørende, som ægtefællen eller ægtefællernes børn er knyttet til, eller mod andre børn.

En ansøgning om skilsmisse skal sendes inden et år efter, at ægtefællen har fået kendskab til handlingen. Hvis handlingen først opdages mere end tre år efter den er foregået, kan der ikke opnås direkte skilsmisse med den begrundelse.

Bigami

Hvis du opdager, at din ægtefælle allerede er gift, eller efterfølgende gifter sig med en anden uden først at være skilt, så har du selv ret til direkte skilsmisse.

Børnebortførelse

En ægtefælle har ret til direkte skilsmisse, når den anden ægtefælle ulovligt har ført ens barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder barnet i udlandet. Hvis barnet igen er bragt tilbage, gælder retten til at søge om direkte skilsmisse med denne begrundelse i op til et år efter barnet er bragt tilbage.

Gebyr

Det koster et gebyr på 650 kr. at sende ansøgningen.

Hvis I skal have en vilkårsforhandling koster det et yderligere gebyr på 1.630 kr.