Vi er gift og øn­sker at bli­ve di­rek­te skilt, af sær­li­ge grun­de

I ægteskabsloven er nævnt nogle særlige grunde, der giver en ægtefælle ret til direkte skilsmisse, uanset om den anden ægtefælle er enig eller ej. Disse grunde kan være: To års adskillelse, utroskab, vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb, bigami og børnebortførelse.

Hvis der er en eller flere af disse særlige grunde til skilsmisse, vil du og din ægtefælle som udgangspunkt skulle møde til en vilkårsforhandling mod et gebyr. Dette møde afholdes enten som videomøde eller ved fysisk fremmøde.
Hvis betingelserne for skilsmisse ikke er opfyldt, har en ægtefælle alene ret til separation.
Hvis I er uenige om, hvorvidt der skal være ægtefællebidrag og/eller hvem der skal videreføre en eventuel fælles lejebolig, vil Familieretshuset også træffe en afgørelse om disse forhold.

Den juridiske virkning af en skilsmisse

Fra det tidspunkt I bliver skilt gælder at:

  • I ikke længere arver hinanden, hvis den ene af jer dør
  • I kan gifte jer med en anden
  • jeres formuefællesskab ophører.

Formuefællesskabet ophører fra det tidspunkt, I sender ansøgningen om separation/skilsmisse. Det, I ejer sammen på det tidspunkt, er det, der skal deles mellem jer.

Hvad I efterfølgende erhverver, indgår ikke i sådan en deling.

Hvis der er særeje, indgår særejet normalt ikke i delingen.

To års adskillelse

Enhver af ægtefællerne har ret til direkte skilsmisse, når I på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt i de sidste to år. Det er altså ikke nok blot at have levet hver for sig på grund af praktiske forhold. Der skal være tale om et bevidst valg grundet uoverensstemmelser.

Før I kan blive skilt, vil du og din ægtefælle dog skulle deltage i en vilkårsforhandling i Familieretshuset. Dette møde afholdes enten som videomøde eller ved fysisk fremmøde.

Utroskab

En ægtefælle har ret til direkte skilsmisse, når den anden ægtefælle har været utro, eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold, uden ægtefællens accept.

Hvis utroskaben er blevet tilgivet, kan den samme utroskab ikke senere anvendes som grund til at få en direkte skilsmisse. Det kan den heller ikke, hvis ansøgningen først sendes, når der er gået mere end seks måneder efter, at ægtefællen har opdaget utroskaben. Hvis utroskaben først opdages mere end to år efter den er foregået, kan der ikke opnås direkte skilsmisse med den begrundelse.

Før I kan blive skilt, vil du og din ægtefælle dog skulle deltage i en vilkårsforhandling i Familieretshuset. Dette møde afholdes enten som videomøde eller ved fysisk fremmøde.

Vold, herunder psykisk vold og seksuelle overgreb

En ægtefælle har ret til skilsmisse, når den anden ægtefælle med vilje har udøvet vold eller seksuelt overgreb mod ægtefællen, mod ægtefællernes børn, mod ægtefællens eller ægtefællernes børns nærmeste pårørende, som ægtefællen eller ægtefællernes børn er knyttet til, eller mod andre børn.

En ansøgning om skilsmisse skal sendes inden et år efter, at ægtefællen har fået kendskab til handlingen. Hvis handlingen først opdages mere end tre år efter den er foregået, kan der ikke opnås direkte skilsmisse med den begrundelse.

Før I kan blive skilt, vil du og din ægtefælle dog skulle deltage i en vilkårsforhandling i Familieretshuset. Dette møde afholdes enten som videomøde eller ved fysisk fremmøde.

Bigami

Hvis du opdager, at din ægtefælle allerede er gift, eller efterfølgende gifter sig med en anden uden først at være skilt, så har du selv ret til direkte skilsmisse.

Før I kan blive skilt, vil du og din ægtefælle dog skulle deltage i en vilkårsforhandling i Familieretshuset. Dette møde afholdes enten som videomøde eller ved fysisk fremmøde.

Børnebortførelse

En ægtefælle har ret til direkte skilsmisse, når den anden ægtefælle ulovligt har ført ens barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder barnet i udlandet. Hvis barnet igen er bragt tilbage, gælder retten til at søge om direkte skilsmisse med denne begrundelse i op til et år efter barnet er bragt tilbage.

Før I kan blive skilt, vil du og din ægtefælle dog skulle deltage i en vilkårsforhandling i Familieretshuset. Dette møde afholdes enten som videomøde eller ved fysisk fremmøde.

Gebyr

Det koster et gebyr på 825 kr. at ansøge om skilsmisse.

Hvis I skal have en vilkårsforhandling, koster det et yderligere gebyr på 2.150 kr.