26. juni 2024

Nu ud­fø­rer Fa­mi­li­e­rets­hu­set også bør­ne­sag­kyn­dige un­der­sø­gel­ser og sag­kyn­dige er­klæ­rin­ger

Som noget nyt er der ansat et team af psykologer i Familieretshuset, der fremover udfører børgesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer. Tidligere blev disse opgaver kun løst af eksterne psykologer.

Børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer bruges i udredningen og oplysning af særligt komplekse sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, hvor det er vanskeligt at belyse barnets perspektiv og forældrenes forhold på anden vis.

Tidligere blev den opgave kun løst af eksterne psykologer, men nu er det både Familieretshuset og eksterne psykologer, som løser opgaven.

De børnesagkyndige undersøgelser og de sagkyndige erklæringer udarbejdes efter samme lovgivning og metoder uanset, om de udarbejdes af Familieretshuset eller eksterne psykologer.

Nyt redskab, når der foreligger omfattende dokumentation
Familieretshuset kan også vælge at udarbejde en børnesagkyndig vurdering, som er et nyt redskab, Familieretshuset har udviklet. Børnesagkyndige vurderinger anvendes i sager, hvor der allerede foreligger omfattende dokumentation af barnets perspektiv og forhold.

Baggrunden for, at Familieretshuset nu også udfører børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer er, at vi i perioden 2024-2027 fået særlige midler hertil. Midlerne er fra reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027.

Hvis du vil vide mere
Du kan finde flere information om børnesagkyndige undersøger, sagkyndige erklæringer og børnesagkyndige vurderinger på familieretshuset.dk: