Bør­ne­sag­kyn­dig vur­de­ring

Hvis I har en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær i Familieretshuset, og Familieretshuset eller familieretten skal træffe en afgørelse i sagen, kan Familieretshuset lave en børnesagkyndig vurdering.

Hvad er en børnesagkyndig vurdering?

En børnesagkyndig vurdering er en rapport, der har fokus på, hvad der er bedst for jeres barn, når det gælder en afgørelse om forældremyndighed, bopæl og samvær mellem jer som forældre. Rapporten skrives af en psykolog i Familieretshuset. Psykologen skriver rapporten ud fra de oplysninger, vi allerede har om jeres barn og om jer som forældre.

Familieretshuset eller familieretten bruger rapporten som en del af beslutningsgrundlaget, når de træffer en afgørelse i jeres sag om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Den børnesagkyndige vurdering kan bestå af:

  • En opgavebeskrivelse af jeres situation. Opgavebeskrivelsen skal give svar på, hvad den børnesagkyndige vurdering skal indeholde. I får opgavebeskrivelsen at se, inden rapporten bliver lavet
  • En gennemgang af information fra sagen om jeres barn
  • En gennemgang af information fra sagen om jer som forældre
  • En vurdering af, hvad der er bedst for barnet, i forhold til det, som I ikke er enige om. Psykologen laver vurderingen på baggrund af de informationer, som vi allerede har i jeres sag.

Hvornår laver Familieretshuset en børnesagkyndig vurdering?

Familieretshuset kan lave en børnesagkyndig vurdering, når der i forvejen ligger mange oplysninger i jeres sag. Vurderingen laves ud fra de oplysninger, der allerede er i sagen. Det betyder, at vi, i Familieretshuset, i en børnesagkyndig vurdering ikke indhenter nye oplysninger, og at udarbejdelsen af vurderingen ikke kræver et samtykke fra jer som forældre.

Hvem laver den børnesagkyndige vurdering?

Det er en psykolog i Familieretshuset, der laver den børnesagkyndige vurdering. Psykologen er en del af et specialiseret team, der udarbejder børnesagkyndige vurderinger. Psykologen er ikke tilknyttet jeres sag i Familieretshuset.

Bliver vi indkaldt til et orienteringsmøde?

I bliver indkaldt til to orienteringsmøder. Enten sammen eller hver for sig. Begge møder foregår på video og varer op til én time. Inden møderne får I en indkaldelse med digital post med et link til videomøderne.

På det første orienteringsmøde, får I mulighed for at hilse på den psykolog, der laver den børnesagkyndige vurdering i jeres sag. Psykologen vil fortælle jer mere om den børnesagkyndige vurdering.

Når psykologen er færdig med at lave den børnesagkyndige vurdering, bliver I indkaldt til det andet og sidste orienteringsmøde. På mødet gennemgår psykologen rapporten med jer, og I får mulighed for at komme med jeres bemærkninger.

Efter det sidste møde får I tilsendt den børnesagkyndige vurdering (altså rapporten) til orientering. Der bliver igen lejlighed til at komme med yderligere kommentarer.

Den børnesagkyndige vurdering beskriver jeres barns perspektiv i sagen, og vurderingen vil være med til at kvalificere de afgørelser, der skal træffes om fordelingen af forældremyndighed, bopæl og samvær mellem jer som forældre.