Bør­ne­sag­kyn­dig un­der­sø­gel­se

Hvis I som forældre har rejst en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær i Familieretshuset, og familieretten skal træffe en afgørelse, kan Familieretshuset sætte en børnesagkyndig undersøgelse i gang.

Formålet med en børnesagkyndig undersøgelse

Formålet med en børnesagkyndig undersøgelse er at belyse jeres barns perspektiv.
Den børnesagkyndige undersøgelse kan belyse forhold om:

  • Barnet selv
  • Relationen mellem barnet og den ene forælder eller begge forældre
  • Samarbejdet imellem forældrene
  • Forældrenes personlige forudsætninger for at drage omsorg og tage ansvar for barnet.

Børnesagkyndige undersøgelser gennemføres af psykologer med relevant erfaring.

Inden undersøgelsen sættes i gang

Inden en børnesagkyndig undersøgelse kan sættes i gang, skal I som forældre give jeres samtykke.

Familieretshuset udarbejder en konkret og individuel opgavebeskrivelse til den undersøgelse, som den børnesagkyndige psykolog skal tilrettelægge. Opgavebeskrivelsen er målrettet jeres og jeres barns situation og skal gøre det tydeligt, hvad den børnesagkyndige undersøgelse skal belyse og give svar på. I forbindelse med jeres samtykke får I opgavebeskrivelsen at se.

Sådan foregår undersøgelsen

Det er psykologen, der tilrettelægger forløbet i undersøgelsen. Psykologen tager kontakt til jer forældre for at lave aftaler om undersøgelsens forløb.

Som udgangspunkt består den børnesagkyndige undersøgelse af:

  • To kliniske samtaler med hver af jer forældre
  • To observationer af samspillet mellem hver af jer forældre og jeres barn
  • Én samtale med jeres barn alene
  • Gennemgang af information fra offentlige myndigheder om jeres barn og/eller jer som forældre. Denne information videregiver Familieretshuset til psykologen sammen med opgavebeskrivelsen.

Efter undersøgelsen

Når psykologen er færdig med den børnesagkyndige undersøgelse, vil han/hun gennemgå rapporten med jer forældre, og I får mulighed for at kommentere på den.

Den børnesagkyndige undersøgelse vil derfra indgå i belysning af jeres barns perspektiv, og den vil være med til at kvalificere de afgørelser, familieretten skal træffe.