Sag­kyn­dig er­klæ­ring

En sagkyndig erklæring kan indhentes for at belyse forhold hos den ene af jer forældre i en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær.

Hvis I som forældre har rejst en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær i Familieretshuset, og familieretten skal træffe en afgørelse, kan Familieretshuset indhente en sagkyndig erklæring til at belyse forhold hos den ene af jer forældre.

Formålet med en sagkyndig erklæring

En sagkyndig erklæring har til formål at undersøge særlige forhold hos en forælder og kan være særligt relevant, når der har været eller er risikofaktorer hos jer som forældre. Risikofaktorer kan være brug af alkohol og/eller stoffer, psykisk sygdom eller vold.

En sagkyndig erklæring laves af en psykolog eller en anden relevant sagkyndig, fx en psykiater eller misbrugsekspert. Det er Familieretshuset, der bestiller en sagkyndig erklæring og udpeger en sagkyndig til opgaven.

Den sagkyndige belyser forholdene hos én af jer forældre med særligt fokus på den eller de risikofaktorer, der er bekymring om. Erklæringen skal kunne belyse, om der er forhold, der gør, at forælderen ikke kan drage den omsorg for barnet, der er brug for.

Sådan foregår undersøgelsen

Familieretshuset udarbejder en konkret og individuel opgavebeskrivelse til den undersøgelse, som den sagkyndige efterfølgende tilrettelægger.

Typisk vil en sagkyndig erklæring bestå af:

  • To eller flere afklarende samtaler
  • Psykologiske test
  • Eventuelt stofprøver/kontrolbesøg.

Jeres barn, den anden forælder og eventuelt netværk vil ikke blive direkte inddraget i den sagkyndige erklæring. Den forælder, der indgår i undersøgelsen til den sagkyndige erklæring, skal give samtykke til forløbet, og i den forbindelse vil man få en kopi af opgavebeskrivelsen.

Efter undersøgelsen

Den sagkyndige undersøgelse vil derfra indgå i belysning af jeres sag, og den vil være med til at kvalificere de afgørelser, familieretten skal træffe.