Ge­by­rer, flere navne og op­hold i ud­lan­det

Hvad koster en navneændring for et barn? Og hvad gør du, hvis du vil søge om en navneændring til dig og eller dit barn, når du bor i eller opholder dig i udlandet? Hvad sker der, hvis du har ansøgt om flere navne, men ikke alle kan godkendes?

Hvad koster det?

Det koster 585,66 kr. (i 2024) at søge om en navneændring.

Gebyret bliver reguleret hvert år den 1. januar. Du skal betale gebyret, når du søger.

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring for dit barn under 18 år, hvis barnets navneændring skyldes din egen navneændring.

Flere navne i samme ansøgning

Du må gerne søge om flere navne i samme ansøgning. Du kan for eksempel søge om at få ændret både dit barns fornavn, mellemnavn og efternavn i samme ansøgning og kun betale ét gebyr.

Du kan også skrive alternative navneønsker på ansøgningen (eller på en ekstra side). På den måde undgår du at skulle søge igen, hvis du får afslag på at få det navn, du helst vil have.

Afleverer du en liste over ønskede navne, skal du oplyse om prioriteret rækkefølge.

Hvis kun noget af din ansøgning kan imødekommes, vil dit barns navn som udgangspunkt blive ændret til det, der kan imødekommes.

Hvis du er i udlandet

Bor du i udlandet, er der forskel på, om du bor der midlertidigt eller om du bor der fast.

Midlertidigt ophold

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, skal du søge navneændring i det sogn i Danmark, hvor du har boet sidst. Er du født i Sønderjylland, skal du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret. Du skal indgive din ansøgning på borger.dk.

Fast bopæl og varig tilknytning

Har du fast bopæl og varig tilknytning til det land du bor i (domicil), skal du søge navneændring dér – også selvom du er dansk statsborger. Hvis myndighederne afviser at foretage navneændring på grund af dit danske statsborgerskab, kan du søge i det sogn i Danmark, hvor du har boet sidst. Er du født i Sønderjylland, kan du søge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret.

Du skal vedlægge en erklæring fra myndighederne i det land, du bor i, hvor det fremgår, at de ikke kan foretage navneændring for dig på grund af dit statsborgerskab.

Hvad er sagsbehandlingstiden?

Se den aktuelle sagsbehandlingstid for navneændring.