Hvis du er af­skå­ret fra at se dit barn

Hvis I som forældre ikke selv kan sikre, at barnet har kontakt til begge forældre, har Familieretshuset mulighed for at lave en midlertidig afgørelse om samvær. Det gælder også, hvis der kører en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Det kaldes ”midlertidigt kontaktbevarende samvær” og det sikrer, at barnet også kan bevare kontakten til den forælder, det ikke bor hos.

Forløb

Ifølge reglerne skal Familieretshuset træffe en afgørelse hurtigst muligt og inden tre uger efter, at samværsforælderen har henvendt sig til Familieretshuset. Reglen kan kun benyttes, hvis samværsforælderen søger om fastsættelse af samvær i tilknytning til, at kontakten er afbrudt. Man skal derfor søge hurtigst muligt.

Det midlertidige kontaktbevarende samvær gælder, indtil Familieretshuset eller familieretten fastsætter andet samvær, eller indtil forældrene selv bliver enige om samværet.

Faste rammer for minimumssamvær

Det minimumssamvær, vi kan fastsætte, er standardiseret. Vi bestemmer altså ikke, hvor meget samværet kan være. Det er fastsat i reglerne og afhænger af barnets alder.

Hvis barnet ikke er fyldt 1 år

I kan få samvær 1-2 timer hver uge lørdag eller søndag samt 1-2 timer en hverdag hver uge efter Familieretshusets nærmere bestemmelse.

Hvis barnet er 1-3 år

I kan få samvær hver anden lørdag eller søndag kl. 10-17 samt en hverdag i den modsatte uge kl. 16-18.

Hvis barnet er 4-6 år

I kan få samvær hver anden uge fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17.

Hvis barnet er fyldt 7 år

I kan få samvær hver anden uge fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.

I stedet for et kontaktbevarende samvær kan vi fastsætte et midlertidigt samvær. For eksempel hvis ”minimumssamværet” efter vores vurdering ikke er det, som vi mener er bedst for dit barn.

Om ansøgning

Du kan søge om kontaktbevarende samvær i forbindelse med, at du søger om samvær.  Du bedes nævne, at du søger om kontaktbevarende samvær, når du søger om samvær. Såfremt du allerede har en åben sag om samvær i Familieretshuset, så kan du skrive til os, at du også søger om kontaktbevarende samvær.

Hvad er vente- og sagsbehandlingstiden?