Hvis der er sket no­get, der kræ­ver hand­ling her og nu

Hvis der er særlige forhold for barnet som gør, at det haster med en afgørelse om forældremyndighed, kan Familieretshuset træffe en midlertidig afgørelse indtil familieretten har behandlet sagen. Det vil typisk ske i alvorlige situationer, hvor barnet eksempelvis ikke får den nødvendige medicinske behandling, eller hvis der er risiko for, at barnet fjernes fra sin daginstitution eller skole af den forælder, som ikke har barnet hos sig.

Forløbet

I Familieretshuset starter vi med at få et overblik over barnets situation. Til en start vil vi normalt behandle sagen telefonisk og skriftligt. Derefter finder vi ud af, om I skal indkaldes til møde og hvilken form for hjælp, vi kan tilbyde.

Hvad er vente- og sagsbehandlingstiden?