Flytning uden samtykke

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke tage vare på deres egen omsorg eller tilværelse. I sådanne tilfælde har myndighederne en pligt til at undgå omsorgssvigt. I nogle situationer kan omsorgen og hjælpen ikke længere gives i nødvendigt omfang i den pågældende borgers hidtidige bolig. Kommunen skal så overveje, om det er nødvendigt, at pågældende optages i et særligt botilbud. Der gælder særlige regler, hvis den pågældende borger ikke er i stand til selv at samtykke til en flytning, eller hvis pågældende protesterer mod flytningen.

Om flytning uden samtykke efter serviceloven

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke tage vare på deres egen omsorg eller tilværelse. I sådanne tilfælde har myndighederne en pligt til at undgå omsorgssvigt.

Liste over advokater

Her finder du liste over advokater som kan benyttes i sager om flytning uden samtykke hvor borgere skal have bistand af en advokat. Oversigt over udpegede advokater.

Kommunens indstilling til flytning uden samtykke

Her kan du finde oplysning om kommunens indstilling til flytning uden samtykke.