Liste over advokater

I sager om flytning uden samtykke skal borgere have bistand af en advokat. Det er kommunen, der skal sørge for, at borgeren får advokatbistand, inden kommunen sender en indstilling om flytning til Familieretshuset. Kommunen skal anvende en advokat fra listen nedenfor, med mindre den pågældende borger selv har valgt en advokat.

Valg af advokat

Kommunen skal sørge for, at en borger får hjælp af en advokat i sager om flytning uden samtykke efter servicelovens § 129, stk. 1, og § 129 a.

Kommunen skal anvende en advokat, som er udpeget af Familieretshuset. De udpegede advokater fremgår af advokatlisten.

En borger, der er i stand til det, kan selv antage en advokat til opgaven. En sådan advokat skal ikke være udpeget af Familieretshuset og behøver derfor ikke være valgt fra advokatlisten.