Vi er gift og øn­sker at blive di­rek­te skilt

For at blive direkte skilt, uden nogen af ægteskabslovens særlige grunde, er der en række betingelser der skal være opfyldt:

Familieretshuset udarbejder en bevilling til skilsmisse, hvis du og din ægtefælle er enige om skilsmisse og følgende to vilkår:

  • ægtefællebidrag
  • lejebolig (hvis I har boet samme i en lejebolig, skal I være enig om, hvem af jer, der eventuelt fortsætter med at bo der)

Hvis ikke I er enige om skilsmisse og vilkår, skal I til en vilkårsforhandling i Familieretshuset.

Den juridiske virkning af en skilsmisse

Fra det tidspunkt I bliver skilt gælder at:

  • I ikke længere arver hinanden, hvis den ene af jer dør
  • I kan gifte jer med en anden
  • jeres formuefællesskab ophører.

At formuefællesskabet ophører betyder, at de ting I ejer sammen, på det tidspunkt hvor I sender ansøgningen om skilsmisse af særlige grunde, udgør det, der skal deles imellem jer.

Hvad I efterfølgende erhverver, indgår ikke i sådan en deling.

Hvis der er særeje, indgår særejet normalt ikke i delingen.

Krav om enighed angående ægtefællebidrag og eventuel lejebolig

Du og din ægtefælle skal være enige om at blive direkte skilt. I skal også begge være enige om to vilkår: Hvorvidt en af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvis I har boet sammen i en lejebolig, skal I være enige om, hvem af jer der eventuelt fortsætter med at bo der.

Hvis I ikke er enige om alle de ting, vil I blive indkaldt til en vilkårsforhandling. Hvis I herefter er enige, kan Familieretshuset lave en bevilling til jer i henhold til jeres enighed. Men hvis I stadig er uenige, kan I alene blive separeret.

De to vilkår; ægtefællebidrag og lejebolig

Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag er mellem de voksne. Børnebidrag er til forsørgelse af børnene, og børnebidrag er derfor noget helt andet end ægtefællebidrag. Se mere om bidrag.

Ægtefællebidrag er mellem voksne. Børnebidrag er til forsørgelse af børnene og børnebidrag er derfor noget helt andet end ægtefællebidrag. Se mere om børnebidrag.

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden.

Når I bliver skilt, har I ikke længere pligt til at forsørge hinanden. I kan dog aftale, at den ene af jer fortsat skal forsørge den anden, altså at betale ægtefællebidrag.

Hvis der skal betales ægtefællebidrag, skal I også aftale i hvor mange år eller måneder bidraget skal betales. Selve beløbet kan Familieretshuset bestemme.

Modtageren skal betale skat af beløbet, og den der betaler, kan trække beløbet fra i skat.

Lejebolig

Hvis I sammen har boet i en lejet bolig, skal I tage stilling til, hvad der skal ske med boligen. Måske fraflytter I begge? Eller måske ønsker I begge at fortsætte med at bo der?

Når I har været gift, skal man tage stilling til, hvad der skal ske med lejeboligen. Uanset om I begge, eller blot en af jer, står på lejekontrakten.

Når I er blevet enige om hvad der skal ske med boligen, skal I huske at underrette udlejer om jeres aftale.

Bor I i en ejerbolig, hører spørgsmålet om den under bodelingen. Det samme gælder værdien af en eventuel andelsbolig.

Samarbejde efter skilsmisse (SES)

Samarbejde efter skilsmisse (SES)

"Samarbejde efter skilsmisse" (SES) er et frivilligt, digitalt forløb, som indeholder information, viden og praktiske værktøjer, så I bedst muligt støttes i at arbejde med jeres fortsatte relation som forældre efter en skilsmisse. Det digitale forløb handler også om at forstå børnenes reaktioner og støtte børnene både under og efter en skilsmisse. SES kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt. Se mere om SES.