Læs mere: Brud i familien

Her kan du læse lidt mere om nogle af de ting, der måske er aktuelle for dig i den situation du står i lige nu.

Refleksionsperiode og rådgivning

Kravet om en refleksionsperiode gælder, hvis I har fælles børn under 18 år, og enten søger om direkte skilsmisse, uden nogen af de i ægteskabsloven nævnte særlige grunde, eller hvis I søger om skilsmisse efter separation, inden der er forløbet 6 måneders separation.

Samarbejde Efter Skilsmisse, SES

For at understøtte formålet med refleksionsperioden, skal I begge gennemføre et digitalt forløb kaldet SES - Samarbejde Efter Skilsmisse.

Bekræftelse og tidsfrister

Når I har fælles børn under 18 år, skal I begge bekræfte ønsket om en direkte skilsmisse, eller ønsket om en skilsmisse efter separation inden der er forløbet seks måneders separation.

Vilkårsforhandling

En vilkårsforhandling er et møde med en jurist, hvor vi vil fortælle jer om, hvad det betyder at blive separeret eller skilt.

Ophørsdato og bodeling

Ophørsdatoen er tidspunktet for, hvornår jeres formuefællesskab ophører.

Ægtefællebidrag og pensionsordninger

Hvis der er et vilkår om ægtefællebidrag, er der i flere pensionsordninger mulighed for udbetaling.