Nyhed

Fa­mi­li­e­rets­hu­set op­le­ver tek­ni­ske pro­ble­mer med te­le­fon­sy­ste­met

24. maj 2024

Familieretshuset oplever i øjeblikket desværre tekniske problemer med vores telefonsystem, så du kan risikere, at du bliver smidt af køen, og må ringe op igen. Du kan med fordel vælge at benytte vores Call Back løsning på telefonen. Familieretshuset beklager de gener det medfører og arbejder på at løse problemet.

Nyhed

Ny be­ret­ning fra Rigs­re­vi­sio­nen om det fa­mi­li­e­ret­li­ge sy­stem

Ældre nyhed: 20. februar 2024

I dag har Rigsrevisionen offentliggjort en beretning til Statsrevisorerne, hvor de har undersøgt sagsforløbet i det familieretlige system.

Nyhed

Samvær på Sto­re be­de­dag

Ældre nyhed: 1. februar 2024

Store bededag er fra 2024 ikke længere en fridag, fordi den er blevet afskaffet som en helligdag. Det får betydning for de børn, som har samvær på Store bededag i 2024 og fremadrettet.