Nyhed

Un­der­ret­ning af re­gi­stre­rede

24. maj 2024

Familieretshuset har konstateret et databrud i Familieretshusets navnekontor , hvor mails fra en medarbejders arbejdsmail i styrelsen automatisk er blevet videresendt til en privat e-mailadresse. Den automatiske videresendelse blev efter opdagelsen i december 2023 straks stoppet, og medarbejderen har bekræftet, at alle mails modtaget fra Familieretshuset om borgere og medarbejdere er slettet.

Nyhed

Ny be­ret­ning fra Rigs­re­vi­sio­nen om det fa­mi­li­e­ret­lige sy­stem

Ældre nyhed: 20. februar 2024

I dag har Rigsrevisionen offentliggjort en beretning til Statsrevisorerne, hvor de har undersøgt sagsforløbet i det familieretlige system.

Nyhed

Samvær på Sto­re be­de­dag

Ældre nyhed: 1. februar 2024

Store bededag er fra 2024 ikke længere en fridag, fordi den er blevet afskaffet som en helligdag. Det får betydning for de børn, som har samvær på Store bededag i 2024 og fremadrettet.