Nyhed

Be­ta­ling af bør­ne­bi­drag gæl­der og­så i fe­ri­er

13. september 2023

Betaler du børnebidrag – og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året - gælder dette også for ferieuger. Beløbet er hverken større eller mindre end resten af året.

Nyhed

Stu­di­estart og ud­dan­nel­ses­bi­drag

7. september 2023

Familieretshuset modtager for tiden mange ansøgninger fra forældre, som søger om uddannelsesbidrag til deres barn. Læs om du kan søge om uddannelsesbidrag til dit barn, og hvad du skal være opmærksom på.

Nyhed

Ny un­der­sø­gel­se: For­æl­dres op­le­vel­ser med det fa­mi­li­e­ret­li­ge sy­stem

4. september 2023

VIVE har netop offentliggjort en ny undersøgelse, som viser udviklingen i forældres oplevelser med deres forløb i det familieretlige system fra 2019 til 2022.