Nyhed

Så­dan er reg­ler­ne for samvær mel­lem jul og nytår

22. november 2023

Nogle forældre aftaler selv, hvordan de fordeler samværet med deres fælles børn henover jul og nytår. Andre indgår særlige aftaler omkring samvær i forbindelse med fx juleferien med Familieretshusets hjælp. De særlige aftaler afløser derfor de almindelige samværsaftaler.

Nyhed

Mi­ni­ster ud­pe­ger med­lem­mer til det rå­d­gi­ven­de ud­valg

20. november 2023

Den 14. november udpegede Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil nye medlemmer til det rådgivende udvalg.

Nyhed

Nye bi­dragstak­ster for 2024

17. november 2023

Ved årsskiftet ændres en række bidragssatser for det kommende år. Takster for børnebidrag, fødsels- og barselsbidrag foreligger. Øvrige takster offentliggøres, så snart de foreligger.