Nyhed

Med­lem­mer sø­ges til Det rå­d­gi­ven­de ud­valg i Fa­mi­li­e­rets­hu­set (2023)

25. september 2023

For at sikre kvaliteten i Familieretshusets sagsbehandling og den løbende udvikling af Familieretshusets støtte og rådgivning til børn samt tilbud om rådgivning og konflikthåndtering, er der nedsat et rådgivende udvalg med Familieretshusets direktør som formand. Det er social- og boligministeren, der udpeger medlemmer til udvalget for en 4-årig periode med mulighed for genudpegning.

Nyhed

Be­ta­ling af bør­ne­bi­drag gæl­der og­så i fe­ri­er

13. september 2023

Betaler du børnebidrag – og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året - gælder dette også for ferieuger. Beløbet er hverken større eller mindre end resten af året.

Nyhed

Stu­di­estart og ud­dan­nel­ses­bi­drag

7. september 2023

Familieretshuset modtager for tiden mange ansøgninger fra forældre, som søger om uddannelsesbidrag til deres barn. Læs om du kan søge om uddannelsesbidrag til dit barn, og hvad du skal være opmærksom på.