Nyhed

Værd at vi­de om frem­tids­fuld­mag­ter

8. marts 2023

Familieretshuset modtager for tiden mange henvendelser fra borgere, som er bekymrede for, om Familieretshuset vil sætte deres fremtidsfuldmagt i kraft, hvis de på et tidspunkt søger om det. Du kan læse mere om reglerne for fremtidsfuldmagter i denne artikel.

Nyhed

Tek­ni­ske ud­for­drin­ger med en­kel­te selv­be­tje­nings­løs­nin­ger

3. marts 2023

Vi oplever lige nu udfordringer med enkelte selvbetjeningsløsninger

Nyhed

Ny hjem­mesi­de til LG­BT+ per­so­ner hjæl­per med råd og vej­led­ning om fa­mi­lie­dan­nel­se

28. februar 2023

LGBTfamilie.dk er navnet på en helt ny hjemmeside, der skal være med til at hjælpe LGBT+ personer med at finde råd og vejledning og få overblik over lovgivningen, når de ønsker at stifte familie.