Opkrævning og inddrivelse af bidrag

Danske myndigheder kan opkræve og inddrive bidrag fra bidragsbetaler både i Danmark og udlandet.

En dansk myndighed kan opkræve og inddrive bidrag, når:
• bidraget er fastsat i en dansk aftale eller afgørelse. Det gælder også aftaler og afgørelser, der er truffet i Grønland eller på Færøerne.
• bidraget er fastsat i en afgørelse, der er truffet i et land, som har tiltrådt en af de samme konventioner om bidrag som Danmark.
Hvis afgørelsen om bidrag ikke er omfattet af et af disse tilfælde, kan danske myndigheder ikke opkræve og inddrive bidraget.

Opkrævning og inddrivelse af danske afgørelser

Danske myndigheder kan opkræve og inddrive bidrag fra bidragsbetaler både i Danmark og udlandet. Hvis afgørelsen om bidrag ikke er omfattet af et af disse tilfælde, kan danske myndigheder ikke opkræve og inddrive bidraget.

Bidragsafgørelser fra et Haagerkonventionsland

Om bidragsafgørelser: Hvis en bidragsbetaler ikke betaler et aftalt eller et fastsat bidrag, kan forskellige danske myndigheder opkræve og inddrive bidraget.

Bidragsafgørelser fra et nordisk land

Om udenlandske afgørelser om bidrag fra et nordisk land.

Bidragsafgørelser fra FN-konventionslande

Om udenlandske afgørelser om bidrag fra FN-konventionslande

Lovgivning

Her på siden har vi samlet lovgivning om opkrævning og inddrivelse af bidrag

Spørgsmål og svar på spørgsmål om inddrivelse

Om spørgsmål og svar om opkrævning og inddrivelse af bidrag,

Udenlandske afgørelse fra et EU-land anlagt efter den 18. juni 2011

Om udenlandske afgørelser om bidrag fra et EU-land efter 18. juni 2011

Udenlandske afgørelser om bidrag fra et EU-land anlagt før 18. juni 2011

Om udenlandske afgørelser om bidrag fra et EU-land anlagt før 18. juni 2011

Brexit og afgørelser fra Storbritannien

Brexit har medført, at der kan forekomme ændringer i, hvordan afgørelserne fra Storbritannien skal behandles efter overgangsperiodens udløb i forbindelse med anmodninger om inddrivelse. Se mere om sagsforløbet.