Af­ta­le om samvær

Hvis I kan finde frem til en fælles aftale om samvær, kan I selv lave en skriftlig aftale. Jeres aftale er ligeså bindende som en aftale eller afgørelse, der laves i Familieretshuset.

Hvis I er enige om, hvordan samværet skal foregå, er der ikke behov for, at I kontakter Familieretshuset.  Vi har lavet en blanket, I kan bruge. I skal blot underskrive aftalen i to eksemplarer, så I har et eksemplar hver. Det er altså ikke nødvendigt at sende aftalen til Familieretshuset.

Når I laver aftalen, skal I være opmærksomme på, at Familieretshuset normalt kun kan ændre en aftale om samvær, hvis der er sket noget væsentligt, siden I indgik aftalen.

Teenager pige og dreng siddende på højt legeredskab

Aftalen kan ikke bruges ift. børne- og ungeydelsen

Som udgangspunkt bliver børne- og ungeydelsen (også kendt som børnepenge) udbetalt lige mellem forældre. Men hvis jeres barn er hos den ene forælder minimum 9 ud af 14 dage, så kan man få udbetalt hele børne- og ungeydelsen. Når I anvender den blanket, som findes på denne side, som samværsdokumentation, skal I være opmærksomme på, at dokumentet ikke kan anvendes som dokumentation for samvær hos Udbetaling Danmark.

Deleordninger

I har mulighed for at aftale, at barnet skal være lige meget hos jer begge. Det betyder ikke nødvendigvis, at det skal være en 7/7 ordning. Det kan eksempelvis også være, at 14/14 ordning eller en 3/3 ordning. Deleordning betyder kun, at I deler barnet 50 % af tiden.

En deleordning vil normalt forudsætte, at I bor i nærheden af hinanden, at I har et godt samarbejde og at barnets dagligdag ikke påvirkes væsentlig af, om det opholder sig hos den ene eller den anden forælder.

Hvis I laver en sådan deleordning og deler udgifterne til barnets forsørgelse, vil der normalt ikke blive fastsat børnebidrag.

Hvis I er i tvivl om, hvad der er bedst for jeres barn, eller I ikke kan blive enige, kan I få hjælp i Familieretshuset.

Hvis aftalen ikke overholdes

Den aftale I laver, kan bruges til at gennemtvinge samværet ved rettens hjælp. Både hvis aftalen ikke bliver overholdt af den forælder, der har barnet boende, og den forældre som har samvær.

Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan ”tjene som grundlag for fuldbyrdelse”.