Om orienteringsretten

Når du ikke har del i forældremyndigheden, har du ikke ret til at deltage i forældresamtaler om barnet eller ret til at få aktindsigt i en sag om barnet - medmindre den anden forælder giver samtykke.

Orientering om barnet

Som regel fungerer det sådan, at den forælder, der har barnet boende, fortæller den anden forælder nyt fra barnets dagligdag.

Hvis I ikke har fælles forældremyndighed, har den af jer, der ikke har forældremyndigheden, ret til at få oplysninger om jeres barns forhold fra skolen, børneinstitutioner og social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger.

Den af jer, der ikke har forældremyndigheden, skal selv henvende sig til institutionen for at få oplysningerne. Man kan ikke kræve at få oplysningerne skriftligt, medmindre det drejer sig om dokumenter, der i forvejen findes på papir om jeres børns forhold i skole og institution.

Hvis institutionen ikke vil udlevere oplysningerne, kan der klages til Familieretshuset. Du kan dog ikke klage til Familieretshuset over de afgørelser sundhedsvæsenet har truffet.

Orienteringsretten fremgår af Forældreansvarsloven § 23.