Hvem får for­æl­dre­myn­dig­he­den ved for­æl­dres død?

Hvad sker der med forældremyndigheden, hvis en forælder dør? Det afhænger af omstændighederne. Blandt andet om I havde fælles- eller eneforældremyndighed. Havde I fælles forældremyndighed? Havde I fælles forældremyndighed ved dødsfaldet, vil den efterlevende forælder som udgangspunkt have forældremyndigheden alene.

Havde I fælles forældremyndighed?

Havde I fælles forældremyndighed ved dødsfaldet, vil den efterlevende forælder som udgangspunkt have forældremyndigheden alene.

Hvis afdøde havde forældremyndigheden alene

Dør den forælder, der har forældremyndigheden alene, bestemmer Familieretshuset eller familieretten, hvem der skal have forældremyndigheden fremover. Både den forælder, der står tilbage, og andre kan søge om forældremyndigheden.

Hvis den ene forælder har forvoldt den anden forælders død

Har den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, kan andre anmode om at få forældremyndigheden. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, hvad der er bedst for barnet. Politiet underretter i disse tilfælde kommunen om sagen, hvorefter kommunen underretter Familieretshuset.

Mere information

Du kan finde mere information forældremyndighed ved død i forældreansvarslovens §§ 15 og 15 a